Anunnaki Photography: Jag är

anunnaki-photography_1024

Annika Andersson Algrot (Anunnaki) is a photographer and designer who seek to break the norms. In addition to displaying the exhibition “I am”, she will along with photoassistant Saga Andersson (Fairy Zombie) take photographs at umaobscura and provide an opportunity for those who fight for the right to their identity to participate in this growing project.

Who has the right to decide who I am? In the exhibition “I am,” the basis is everyone’s right to their own identity and how a person’s expression does not always fit into the template that society has created. We are all different and that’s OK. We do not fit into the template and we do not always put labels on people, sometimes we can be allowed to be only a person and push the boundaries.

Annika Algrot Andersson (Annunaki) är en fotograf och designer som söker att bryta normer. Förutom att visa utställningen ”Jag ÄR” kommer hon tillsammans med fotoassistenten Saga Andersson (Fairy Zombie) att fotografera på umaobscura och ge en möjlighet för de som kämpar för rätten till sin identitet att medverka i detta växande projekt.

Vem har rätt att bestämma vem JAG ÄR? I utställning ”Jag ÄR” har jag utgått ifrån rätten till sin egen identitet och hur en persons uttryck inte alltid passar in i mallen som samhället skapat. Vi är alla olika och det är OK. Vi behöver inte passa in i mallen och vi behöver inte alltid sätta etiketter på personer, ibland kan vi få vara bara personer och tänja på gränserna.

www.facebook.com/anunnakiphotography