Alla inlägg av Admin

Official Aftermovie 2019

Here is the Aftermovie for Uma Obscura 2019! Thanks to all who supported and contributed to this year’s festival and made it come true and to all of you who joined us. See you next year.

2019 – Photos by Thomas Kieselbach

2019 – Photos by Nikdesign

Important info: Workshop moved due to SAS-strike

IMPORTANT INFORMATION:

DUE TO THE SAS-AIRLINE-STRIKE THE SWORD DANCE WORKSHOP HA BEEN RESCHEDULED TO
SATURDAY MAY 4, 11.30-13.30
VENUE: MIKLAGÅRD, UMEÅ FOLKETS HUS.
(We also offer a refund of tickets if you cannot attend the rescheduled WS.)

The try out workshop from Thursday, may 2 at 8 pm is preliminary rescheduled to May 4, 4-5 pm, venue Miklagård, Umeå Folkets Hus.

 

Also: Neze has cancelled her participation in the Art Obscura exhibition.

Club Obscura and Greyscale, May 4

Club Obscura in cooperation with Club Greyscale
Sat. May 4 at Studion, Umeå Folkets Hus.
With: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat and DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
See program for more info.
___________________________
Klubb Obscura i samarbete med Club Greyscale
4 maj, Studion, Umeå Folkets Hus, 20.00-02.00, 18 års åldersgräns.
Med: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
För mer info, se programbladet.

Club Obscura – May 3

Club Night at Balder, May 3 with DJs Adora BatBrat and DJ Briseis.
See program for more details.

Klubbkväll på Balder, 3 maj, med DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Kl 22.30-02.00
18 års åldersgräns
Se program för mer info.

DJ Subsanity

After having lodged behind the DJ table of Club Greyscale several times, Subsanity occupies the DJ-booth at Uma Obscura during the club evening May 4 to create a dance floor filled with smoke and strobe lights! A classic electro- and goth dance floor with both old classics and new tunes.

______________________

Efter att ha huserat bakom Club Greyscales DJ-bord åtskilliga gånger, intar Subsanity DJ-båset på Uma Obscura under klubbkvällen den 4 maj för att skapa ett dansgolv fullt av rök och strob! Ett klassiskt synth- och goth-dansgolv med både gamla klassiker och nya låtar.

DJ Briseis


Born in the deepest winter, in the frozen north, in a millenium long since past, DJ Briseis has been a part of these gatherings since the very beginning. At times taking the reins, at times fading into the background, but never far away.

Back from torpor (or possibly a longer sojourn in the potato field) and with music ranging from the sanguine to the melancholic, the delectable to the ghoulish, she hopes to soothe the most choleric of minds, yet move even the phlegmatics to the dancefloor.
___________________________

Född under djupet av vintern i den frusna norden, under ett årtusende som sedan länge är förbi, har DJ Briseis varit en del av dessa sammankomster sedan begynnelsen. Tidvis ledande, tidvis i bakgrunden, men aldrig långt borta.

Tillbaka från torpor (alternativt en längre vistelse i potatislandet) och med musik i spannet från det sangvinska till det melankoliska, det ljuvliga till det makabra, hoppas hon lugna de mest koleriska sinnena, men ändå locka även flegmatikerna till dans.

Lina Reichwaldt


With a fascination for the dramatical and a fondness for the darkness lurking beneath the written word, Lina Reichwaldt brings the melancholy and the suspense from Tvärålund to breathe life into verses over hundreds of years old.
______________________

Med en förtjusning i det teatrala och en förkärlek för det mörker som lurar under det skrivna ordet tar Lina Reichwaldt med sig vemodet och spänningen från Tvärålund för att andas liv i flera hundra år gamla verser.

DJ Adora BatBrat

Adora BatBrat is one of the most famous Swedish goths, her pages being followed by hundreds of thousands of people worldwide. She has been a guest at Uma Obscura before, with her band Asperger Synthdrome and with her fashion clothing line.

Adora returns yet another time to Uma Obscura and will be serving you music for the dancefloors as DJ. She promises to bring a lot of electronic music, from synth-pop to EBM, along with a few goth tunes.

_______________________

Adora Batbrat är en av Sveriges goth-ikoner och hennes sidor på sociala media följs av hundratusentals. Hon har tidigare gästat Uma Obscura, då med sitt band Asperger Synthdrome samt ett år med sin modekollektion.

I år återvänder hon än en gång till de nordliga breddgraderna och kommer servera musik i DJ-båset. Det utlovas synth i massor från synthpop till EBM, samt en smula goth.

Katarina Klingberg

Apart from her skills in a multitude of dance styles from various cultures and time periods, though most prominently ballet and oriental dance, Katarina has an extensive theatre background. She mixes all these influences into an ever evolving theatrical dance style of her own and has also produced several dance theatre performances over the years. As one of the creators of the dance group Morganas Döttrar, founder of the dance groups Midnattssol and Misty Moon as well as a member of the cultural association KF Kretsen in Umeå, she has been a constant feature of the dance scene at Uma Obscura and its predecessor Sunset Park Festival.

____________________________

Förutom sin dansbakgrund, som innefattar en mängd stilar från olika tidsepoker och kulturer men framför allt balett och orientalisk dans, har Katarina en stor teatererfarenhet. Hon blandar alla dessa influenser till en egen teatralisk dansstil som ständigt utvecklas och har också genom åren skapat ett flertal dansteaterföreställningar. Som en av skaparna av dansgruppen Morganas Döttrar, grundare av dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon liksom medlem av Kulturföreningen Kretsen i Umeå, har hon varit ett ständigt inslag i dansscenen i Uma Obscura, liksom i dess föregångare Sunset Park Festival.

VKgoeswild & Brutal Ballet

At Uma Obscura we will witness a collaboration between VKgoeswild and Brutal Ballet as they take on the Netherbird song ”Pillars Of The Sky” live at Idun theatre. It will be a one of a kind performance where metal ballet will fusion with metal performed on a Steinway D. Apart from this performance both VKgoeswild and Brutal Ballet will have separate shows during the festival.

På Uma Obscura kommer vi bevittna ett samarbete mellan VKgoeswild och Brutal Ballet när de tar sig an Netherbird-låten ”Pillars Of The Sky” live på Idunteatern. Det blir ett unikt framträdande där metal-balett kommer förenas med metal spelat på en Steinway D. Utöver detta framträdande kommer både VKgoeswild och Brutal Ballet att ha separata föreställningar under festivalen.

Oestergaards & krAa fusion

The Dark Ambient artist Oestergaards and the krAa fusion dancer Madeleine Holmlund meet. Two artists with high integrity, who go their own ways, where the encounter takes place within the freedom of the improvisational…

”A barren and wet darkness, an expectant and redemptive riot, an improvised dystopian landscape infused in a dancers body. ”
__________________________
Ett möte mellan Dark Ambient-artisten Oestergaards och krAa fusion-dansaren Madeleine Holmlund. Två artister med stor integritet, som går sina egna vägar, där mötet sker i friheten av det improviserade…

”Ett brått och vått mörker, ett förväntat och återlösande upplopp, ett improviserat dystopiskt landskap ingjutet i en dansares kropp.”

2016 Photos by Nikdesign

Scáthach

Foto: Katarina Klingberg

There is a legend at Isle of Skye in Scotland about Scáthach, Lady of Dún Scháith, the Shadow Fort, as well as a feared and highly respected warrior. She agreed to train the Irish hero Cú Chulainn and he got from her Gae Bulg, the spear that always kills. Scáthach is the embodiment of the island itself and this performance is a homage to her and her country. Choreography and dance by Katarina Klingberg. The music is created by Robin Lilja and based on Katarina’s movements. The costume is made by Katarina to match both the music and the land.

_________________________________

Från Isle of Skye på Skottlands västkust kommer berättelser om Scáthach, fruktad och vördad härskarinna över Dún Scháith, Skuggfortet. Scáthach tog sig an att lära upp den irländske hjälten Cú Chulainn till fulländning och gav honom Gae Bulg, spjutet som alltid dödar. Hon förkroppsligar även själva ön där hon bor och denna föreställning är en hyllning till henne och hennes land. Katarina Klingberg har skapat koreografin och dansar, Robin Lilja har sedan komponerat musik utifrån hennes rörelser och dräkten är i sin tur skapad med inspiration av såväl landet som musiken.

A brutal and beautiful lineup

We have released lots of new bookings and there is still some to come before the final lineup is ready. Tickets will be out very soon here on Uma Obscura, they have been delayed due to that we have been awaiting confirmation on some of the acts to be announced. Soon…Enjoy our first teaser trailer and please share it to your friends:

Jörgen Rabben


Exhibiting at Uma Obscura for the first time, he crawls up from under the streets of his hometown with a collection of new and old surreal artworks, hoping to disturb the comfortable and comfort the disturbed.

Jörgen lives and works in Umeå. Using mainly traditional mediums like ink and acrylics, he paints a psychedelic fever-dream world where he explores the unconscious mind, magick and the nature of reality.

_____________________________

Som utställare på Uma Obscura för första gången kravlar han fram från under sin hemstads gator med en samling av nya och gamla surrealistiska verk, med förhoppningen om att störa de trygga och trygga de störda.

Jörgen bor och verkar i Umeå, med mestadels traditionella medier målar han upp en psykedelisk, febrig drömvärld där han kan utforska ämnen såsom det undermedvetna, magi och verklighetens natur.

www.jrgnart.com