Alla inlägg av Admin

Red Cell

Photo: Ida Halling

Red Cell is a band that are always moving forward. The debut album with an almost Ministry-like industrial tone started their journey but in 2008 then turned towards a more danceable sound with songs like “Silent Noise”. In 2016 they released yet another chapter and here the duo has found a more mature style, but still keeping true to their electronic era. Fans of bands like The Knife and Depeche Mode will surely enjoy their new sound.

Red cell är ett band i ständig utveckling. Debutalbumet från 2005 är industriellt och drar åt ett Ministry-sound. 2008 levererade de ett album med ett sound som var mycket mer dansant och klubbvänligt. 2016 kom den senaste skivan som bjuder på ett mer moget sound, men med rötterna i deras tidiga elektroniska mylla. De som gillar band som The Knife och Depeche Mode lär uppskatta Red Cell när de kommer till Uma Obscura i oktober.

Henric de la Cour

Henric de la Cour could be the closest thing to a Swedish phenomenon within the darkwave/electrogoth scene one can come by. For more than 20 years has he been part of the scene with bands like Yvonne and Strip Music, but now he is releasing music under his own name.

During all these years Henric has held a secret, that he suffers from Cystic fibrosis, a disease that almost always leads to an early death. A documentary following Henric for almost four years has been released and it has gotten top reviews and been broadcasted on Swedish television several times. At the end of the documentary something happens that turns his life upside down, the specific form of the disease he suffers from can all of a sudden be halted. Nothing will ever be like it was.

“Gimme Daggers” is his most recent and most personal album, a sort of a farewell to a world that has been painted in darkness and death, in a way looking forward to a future that was non – existent before.

Now Henric will play at Uma Obscura festival for the first time.

____________________________

Henric de la Cour är något av ett fenomen iom den mörka indie/elektroniska scenen i Sverige. Han har i över 20 år varit del av scenen med band som Yvonne och Strip Music. Nu släpper han sin musik under eget namn.

Vad många inte vet är att under alla år har Henric burit på en hemlighet, att han har sjukdomen cystisk fibros, en sjukdom nästan alltid leder till en för tidig död. Under fyra år följde en dokumentärfilmare Henric och filmen fick fantastisk kritik och har sänts flera gånger på SVT. I slutet av dokumentären händer något oväntat som vänder upp och ner på tillvaron. Henrics sjukdom går bromsa.

”Gimme Daggers” är namnet på hans senaste album, det kanske mest personliga någonsin. Här tar livet tar oanade vägar i ett slags farväl till en värld som tidigare bara varit ett totalt mörker, med en försiktig blick framåt.

Nu framträder Henric för första gången på Uma Obscura.

facebook.com/HenricDLC

First program release!

It is time! We give you the first part of the program for Uma Obscura – autumn 2018. It is red, the blood moon of autumn.

This edition of Uma Obscura – October 12-13 – will focus a lot more on clubs, performance, art and dance. We start with presenting a lineup of artists, performance and dance acts.

From Germany we give you dance and performance artists Ida & Maxx who will bring a performance evolving the music and philosophical questions raised in Masamune Shirow’s „Ghost in the Shell“.

From Denmark we welcome back dancer Dud Muurmand to Uma Obscura with her theatric tribal fusion.

We will have HÖSTBLOT with krAa fusion and friends and from Umeå we will see what Misty Moon brings to the stage.

Art Obscura is back and first out is the collaborative art duo R & R and returning resident artist and art curatorTomas Ponga.

We will also hear from the music act ”Escaped Noise”.

This is just the beginning. Lots more will follow.

Misty Moon

In the cold moonlight, vigilant creatures emerge from the fog, equipped with swords, courage and determination! We gather our power in the dark to defend what is worth protecting.

Misty Moon is a dance group from Umeå, founded in Autumn 2012. Misty Moon’s members have a common background in Tribal Fusion bellydance, and at Uma Obscura, they will performed one dance piece in ”Shadow Fusion”, a stylized, dramatic dance style developed by members of the group.

I månens kalla sken träder vaksamma varelser fram ur dimmorna, utrustade med svärd, mod och beslutsamhet! Vi hämtar vår kraft i mörkret för att försvara det som är värt att skydda.

Misty Moon är en dansgrupp från Umeå som grundades under hösten 2012. Misty Moons medlemmar har gemensam bakgrund i Tribal Fusion bellydance och på Uma Obscura kommer ett stycke uppföras i ”Shadow Fusion”, en stiliserad, dramatisk dansstil som utvecklats av gruppens medlemmar.

Höstblot med krAaFusion, Marlen Sunna & Caroline Landberg

Foto: Thomas Kieselbach

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg present
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund and Marlen Sunna presented their first project Vårblot at Dance Obscura in the spring of 2018. Now the sequel Höstblot is coming up and Caroline Landberg -poet and storyteller -was invited to participate.

krAaFusion is the new artistic project of Madeleine Holmlund under development. It was born in a desire, based on her dance background in Oriental dance, different styles in Tribal fusion bellydance and ATS, to express motion and create dance in her own way. krAa is her artistic inspiration and freedom. Madeleine is originally from Umeå but has now settled in Uppland since 2017. She was one of the creators of the dance group Morganas döttrar and was a member of the dance groups Midnattssol and Misty Moon until 2017. As a member of the Cultural Association Kretsen in Umeå, Madeleine has been part of the development and artistic director of the dance scene at Uma Obscura – Dance Obscura and its predecessor Sunset Park Festival – Dance in the shadows

marlen sunna has a past as a bassist in Bazooka! from Gothenburg. The band gained great success during the 90’s. Bazooka! was most famous for its energy-filled gigs and was one of the most hardcore, powerful Swedish ”all-girl” bands. Marlen Sunna has also worked as a stage technician and has a 30-year career as a bassist. She has participated in workshops in SU EN Butoh Method at Haglund School and during that time participated in the dance performance project Voracious, choreographed by SU EN, 2015, 2016. Today she plays bass in two bands, including Loudmouth from Falun.
Caroline Landberg is a storyteller, poet and content producer based in Stockholm but with roots in Umeå. Ever since she was a small kid she has created stories and as soon as she learned how to write she started to explore poetry and the narrative world. Carolines primary focus is to create stories where words, visual expressions, music and sound merge together. The ambition is to work in collaboration with other artists and let the texts emphasize the experience of a story that is created by several influences. Höstblot became the perfect choice where Carolines texts are one of the narrative elements.

Dance and choreography: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape and bass: Marlen Sunna
Text and voice: Caroline Landberg

krAaFusion & Marlen Sunna & Caroline Landberg presenterar
HÖSTBLOT
Longings of undead souls

Madeleine Holmlund och Marlen Sunna gjorde sitt första gemensamma projekt Vårblot som presenteras på Dance Obscura våren 2018. Nu kommer uppföljaren Höstblot där Caroline Landberg -poet och storyteller- bjudits in att medverka.

krAa fusion är Madeleine Holmlunds nystartade konstnärliga plattform som är under utveckling. Detta föddes i en längtan att utifrån Madeleines dansbakgrund inom orientalisk dans, olika stilar i tribal fusion bellydance och ATS få uttycka rörelse och skapa dans på sitt vis. krAa är hennes konstnärliga inspiration och frihet.
Madeleine är ursprungligen från Umeå, nu bosatt i Uppland sedan 2017. Hon var en av skaparna av dansgruppen Morganas döttrar och var medlem i dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon fram till 2017. Under de tre senaste åren har Madeleine även deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställningsprojektet Voracious koreograferat av SU EN 2015, 2016 och 2017,
Som medlem i kulturföreningen Kretsen i Umeå har Madeleine varit en del av utvecklandet och konstnärlig ledare för dansscenen på Uma Obscura – Dance Obscura och dess föregångare Sunset park festival – Dans i gränslandet. Hon har tagit med sig passionen för alternativkultur till Uppland och har varit med och bildat Kulturföreningen Roslagskretsen under våren 2018. Föreningen är medlem i SUB-Riksförbundet för subkultur.

marlen sunna har ett förflutet som basist i det Göteborgsbaserade bandet Bazooka! Bandet rönte stora framgångar under 90-talet. Bazooka! var mest kända för sina energifyllda spelningar och var ett av de mest hårda, kraftfulla, svenska ”all-girl”-banden.
Marlen har även arbetat som scentekniker och har en 30-årig karriär som basist. Hon har deltagit i workshops i SU EN Butoh Method på Haglund skola och under den tiden även deltagit i dansföreställnings- projektet Voracious, koreograferat av SU EN, 2015, 2016. Idag spelar hon bas i två band bland annat Loudmouth från Falun.
caroline landberg är en storyteller, poet och innehållsproducent baserad i Stockholm men med rötterna i Umeå. Ända sedan hon var liten har hon berättat historier och så snart hon lärde sig att skriva, började hon utforska poesi och de skrivna berättelsernas värld. Carolines primära fokus är att skapa historier där ord, visuella uttryck, musik och ljud vävs samman. Ambitionen är att i samarbete med andra artister jobba med texter som kan förstärka upplevelsen av en berättelse som skapas med flera influenser. Höstblot blev därför det perfekta valet av samarbete där Carolines texter är ett av de berättande elementen.

Dans och koreografi: krAaFusion/Madeleine Holmlund
Soundscape och bas: Marlen Sunna
Text och röst: Caroline Landberg

Ida & Maxx


We are proud to present the performers Ida & Maxx to this year’s Uma Obscura autumn edition.

Welcome to the crazy and fantastic world of these performers. They are based in Southern Germany, but their World Fusion Dance transcends multiple cultures and genres. Their art happens where a profound education in dance and cultural practices encounter a deep dedication to Metal, EBM and Industrial music, videogames, animés, cinema and literature.

In their theatrical dance productions, Ida and Maxx brought traditional Bavarian devil-summoning on stage, celebrated a corpse-mariage and built a human factory of dystopian proportions. The performance they will bring to Uma Obscura is evolving the music and philosophical questions raised in Masamune Shirow’s „Ghost in the Shell“.

Välkomna till Ida & Maxx galna och fantastiska värld! De är baserade i södra Tyskland, men deras World Fusion Dance överskrider flera kulturer och genrer. Deras konst präglas av mötet mellan en gedigen utbildning i dans och kulturell praxis och det djupa engagemanget för Metal, EBM och Industrial musik, videospel, anime, film och litteratur.

I sina tidigare teaterdansproduktioner har Ida och Maxx uppväckt den traditionella bayerska djävulen på scenen, firat bröllop mellan lik och byggt en mänsklig fabrik med dystopiska proportioner.
I framträdandet som de tar med sig till Uma Obscura kommer dom att utveckla musikaliska och de filosofiska frågor som uppkommer i Masamune Shirows ”Ghost in the Shell”.

www.ida-mahin.de

R&R


Roger and Ricardo met through work, where they became friends the very first day. Amongst many shared interests they both love art and creativity. They started painting together and shortly thereafter built a studio in Ricardos apartment. As an experiment they tried painting on the same canvas. The idea was simple, start on one canvas each then finish the other ones painting. The result was very exciting and paved the way for an interesting collaboration still going on today, many years later.

Their work is about contrasts in life, dreams and thoughts about existence, psychology and loneliness. The pictures are bizarre and beautiful and awaken thoughts and questions in the viewer. Despite, or perhaps thanks to their totally different techniques as well as style to paint, the art that transpires is very unique. They’re called R & R

Roger och Ricardo lärde känna varandra på arbetsplatsen där de blev vänner redan första dagen. Bland många gemensamma intressen fans konsten och kreativiteten. De började snart måla tillsammans och efter en kort tid byggde de en studio i Ricardos lägenhet. Som ett litet experiment testade de att måla två tavlor som en kollaboration. Idén var simpel. Börja på varsin duk, sedan färdigställa den andres. Resultaten blev mycket spännande och banade vägen för ett intressant samarbete som pågår än idag, många år senare.

Verken handlar om kontraster i livet, drömmar och tankar kring existens, psykologi och ensamhet. Bilderna är bisarra och vackra och har förmåga att väcka tankar och ifrågasättande hos betraktaren. Trots, eller kanske tack vare deras totalt olika teknik samt stil att måla, blir deras konst väldigt unik och bildspråket eget. De kallas R & R

Dud Muurmand

Photo by André Elbing

We welcome back to Uma Obscura, Dud Muurmand, one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion!

Her dance and performance style are heavily influenced by the theater, she presents dances with both visual effects, strong emotional interpretations and very often with a tale from the shadow side of life – and inspired by the old burlesque theater style, ever so often also with a twisted humor and a grotesque smile.

Vi välkomnar åter till Obscura: Dud Muurmand, som är en av de danska danspionjärerna inom allt vad tribal fusion teatralisk och dark fusion heter. Hennes dansstil och scenuttryck påverkas starkt av teatern .

Hon presenterar danser med både visuella effekter, starka känslomässiga tolkningar och ofta med en berättelse från livets skuggsida. Inspirerad av den gamla burleska teaterstilen brukar berättelsen kryddas med skruvad humor och ett groteskt leende.

www.dudmuurmand.dk
www.tribaldance.dk
www.facebook.com/dud.muurmand

Escaped Noise

Escaped Noise consists of a number of people from Umeå who create music located somewhere on the scale of synthesizer pop – EBM – Electro Industrial – Industrial / Power Noise. Many of the instruments they use are also created by the band members themselves, so expect to hear some new sounds!

Escaped Noise består av några Umeåbor som skapar musik som ligger någonstans på skalan Syntpop – EBM – Electro Industrial – Industrial/Power Noise. Många av instrumenten som de använder är dessutom framtagna av bandmedlemmarna själva, så räkna med att höra en del nya ljud!

2018-1 Photos by Olof Ogland

2018-1 Photos by Tomas Ponga

2018-1 Photos by Sanna Rundblad

2018-1 Photos by Thomas Kieselbach

2016 Photos by Ronnie Berg

2016 Photos by Thomas Kieselbach

2016 Photos by Johannes Wallenius

2014 Photos by Eva Bolinder

2014 Photos by Nikdesign