Kategoriarkiv: Art & The Black Market

ART & THE BLACK MARKET
We present to you a selection of artists and activities of all kind under the flag of “Art & The Black Market”.

The Black Market is the place where we have invited selected artists, designers, distros et.c. to a combined showroom/market, filled with interesting obscure, dark arts and items. This year we also have an open Alternative flea market section where anyone interested can take part (as long as we have spaces left).

We also have a section of selected Art exhibitions (in Tonsalen) where you can enjoy the art of known and upcoming artists.

This year the Art & The Black Market is presented in cooperation with KF Blackbird, who are coordinating this part of Uma Obscura.

Hanna Rindeskog

hanna-rindeskog-1024

“My technique is digital art, you have a computer as tool to create art with. I like too paint art with a bit more dark tone, almost like morbid art.”

“Min teknik är digital konst, man har en dator som redskap att skapa konst med. Jag tycker om att måla konst med en mer mörkare ton,  som i nästan morbid konst.”

Anunnaki Photography: Jag är

anunnaki-photography_1024

Annika Andersson Algrot (Anunnaki) is a photographer and designer who seek to break the norms. In addition to displaying the exhibition “I am”, she will along with photoassistant Saga Andersson (Fairy Zombie) take photographs at umaobscura and provide an opportunity for those who fight for the right to their identity to participate in this growing project.

Who has the right to decide who I am? In the exhibition “I am,” the basis is everyone’s right to their own identity and how a person’s expression does not always fit into the template that society has created. We are all different and that’s OK. We do not fit into the template and we do not always put labels on people, sometimes we can be allowed to be only a person and push the boundaries.

Annika Algrot Andersson (Annunaki) är en fotograf och designer som söker att bryta normer. Förutom att visa utställningen ”Jag ÄR” kommer hon tillsammans med fotoassistenten Saga Andersson (Fairy Zombie) att fotografera på umaobscura och ge en möjlighet för de som kämpar för rätten till sin identitet att medverka i detta växande projekt.

Vem har rätt att bestämma vem JAG ÄR? I utställning ”Jag ÄR” har jag utgått ifrån rätten till sin egen identitet och hur en persons uttryck inte alltid passar in i mallen som samhället skapat. Vi är alla olika och det är OK. Vi behöver inte passa in i mallen och vi behöver inte alltid sätta etiketter på personer, ibland kan vi få vara bara personer och tänja på gränserna.

www.facebook.com/anunnakiphotography

 

Axel EG Andersson

axel-eg-andersson-1024

Axel EG Andersson är en illustratör, uppvuxen och verkande i Västerbotten. Efter arbetsdagen är över så återgår hans hand till att utforma nya världar, väsen, konflikter och drömmar.

Axel EG Andersson is an illustrator, raised and active in Västerbotten. After the day’s work is over, his hand resumes to form new worlds, creatures, conflicts and dreams.

Rebecka Jonasson

rebecka-jonasson-1024
“It is in nature I find most of my inspiration, the forest is a place of tranquility. A place away from the strain of the world.

I hope to give a depiction of a reality that we don’t always see but lies underneath the surface. The stress of today is often blurring our vision. What do we see when we look further in between the trees? ”

“Jag inspireras väldigt mycket av skogen, för mig är det en plats av stillhet och lugn. Det är som att kliva in i en annan värld, bortom alla vardagliga påfrestningar.

Jag hoppas kunna ge en skildring av en verklighet som vi inte alltid ser men som finns under ytan. Vad finner vi om vi blickar längre in mellan stammarna?”

www.rebeckajonasson.com

Julia Pivén

julia-piven-1024
Julia Pivén is a visual artist who is active in Malmö and Gothenburg, and is a participant and creator in the project RTSI. Her art is often dark and she has earlier led art projects with connections to women’s history. Julia Pivéns contributions to RTSI’s publications “Our Stories” and “To all of you” consists of portraits and other works that speak about the strength and community in subcultures.

At Uma Obscura we will see some of her works of choice that she has done for the RTSI project.

Julia Pivén är en bildkonstnär som är aktiv i Malmö och Göteborg, som är deltagare och kreatör i projektet RTSI. Hennes konst är ofta mörk och tidigare har hon bland annat ägnat sig åt konstprojekt med kvinnohistorisk anknytning. Julia Pivéns bidrag till RTSI:s publikationer “Våra berättelser” och “Till alla er” består av porträtt och andra verk som ska tala om styrkan och gemenskapen i subkulturer.

Jens Daniel Burman

jens-daniel-burman_foto_evaqmansson-marknad-1024
Jens Daniel Burman, writer and filmmaker, is inspired by extreme situations. Many of his tales take place where his roots are, in northern Hälsingland. Besides novels and short stories, he has produced award winning short films currently running in festivals around the world.

His fascination in the boundaries between life and death comes from surviving a heart transplant as a child and numerous serious medical conditions as an adult.

“The House” is his first published novel where the horror creeps into the everyday life of an ordinary family when a suppressed past  suddenly comes forth with no good intentions.

Jens Daniel Burman, författare och filmare, inspireras av extrema situationer. Han har sina rötter i norra Hälsingland och det är även där många av hans berättelser växer fram. Förutom noveller och romaner har han skrivit och producerat ett par prisbelönta kortfilmer.

Fascinationen av gränslandet mellan liv och död har han fått efter att som barn ha överlevt en hjärttransplantation och ett flertal allvarliga sjukdomar.

Debutromanen ”Huset” är en berättelse där skräcken letar sig in och får fäste i vardagen, där ett mörkt och undanträngt förflutet träder fram.

www.jensdanielburman.com

Foto: Ewa Q Månsson

Sally Steampunkers

sally-steampunkers-utstallare-marknad-1024

Subcultural lifestyle artist
Participates in the art exhibition with her steampunk inspired creations as well as on the black market with her re-design label Rock Stars and Butchers and more. There will also be some goodies for the fleamarket loving darklings.

Subkulturell livsstils konstnär
Deltar på utställningen med hennes steampunk inspirerade alster likväl som på marknaden med hennes re-designmärke Rockstars and BUTCHers med mera. Det kommer även finnas lite smått och gott för den loppis älskande gotharen med flera.

Foto: Urban Bäcklund

Tinker Tailor

tinker-tailor-utstallare-1024
Tinker Tailor makes things to wear for those who dare. Handmade bags, vintage hats, waspie corsets and little boxes for those poison pills. Everything and nothing essential you must have.

Tinker Tailor har unika saker för dig som vägrar smälta in. Handgjorda väskor, stormhattar, korsetter och små askar för arsenik och annat gott. Allt som är nödvändigt och lite till.

www.facebook.com/tinkertailorstyle

Photo: Tinker Tailor, Model: Miranda Hedman

Fredrik Hedberg

fredrik-hedberg-1024

“Dystopia is a part of my existence,
similar to how creativity is part of my excellence.
Darkness and Scrap are my friends,
until the day my body ends.
So come here now and see if I may ask?

Fredrik Hedberg. Acrylic , Sculpture .”

“Dystopi är en del av min existens,
likt hur kreativiteten är en del av min excellens.
Mörker och Skrot är min vänner,
tills den dag min kropp brinner.
Så kom här och se, om nu jag får be?

Fredrik Hedberg. Akryl, Skulptur.”

 

Elinda Creates

elinda-creates-1024

Elinda Wiklander, a.k.a. Elinda Creates has always had a fascination of the dark. The darkness is beautiful and we need it as much as the light, how else can you tell the difference, she reasons. As a person, Elinda loves life and all it’s possibilities but like all other humans she has a dark side, that she embraces through her creativity. Without that side she would be half, says Elinda. Her illustrations are a mirror of her dark and playful side. See her artwork at this year’s Uma Obscura.

Elinda Wiklander, även känd som Elinda Creates har alltid varit fascinerad av mörkret. Mörkret är vackert och behövs minst lika mkt som ljuset, för hur ska man annars veta skillnaden menar hon. Som person är hon väldigt glad och positiv, älskar livet och alla dess möjligheter, men som alla människor så har hon även sin mörka sida som hon omfamnar via sin kreativitet. Utan den sidan anser hon att hon är halv. Hennes illustrationer speglar hennes mörka och lekfulla sida , vilka vi får ta del av i hennes utställning på Uma Obscura.

www.facebook.com/ElindaCreates

Kai Reichwaldt

kai-reichwaldt-marknad-utstallning-1024

“Kai Reichwaldt scavenges. With various scraps in combination with diverse artistic expressions he can best manifest the potential creations wanting his attention – Both organic and anorganic, mental and physical remnants can become new things. He’s taking inspiration from dreams, hidden thoughts and all that lives beside reality. Kai has an eye for the world’s background noise and also has difficulties not to look through closed doors. Together with his family, four cats, two axolotls and far too many plants, he lives in a swamp near Vindeln. His favourite feeling is thunderstorm.”

“Kai Reichwaldt samlar skrot. Med hjälp av denna samt ett mångtal olika medier kan han bäst kan manifestera de potentiella skapelser som pockar på hans uppmärksamhet – Både organiska och anorganiska, mentala och materiella rester kan bli till nya saker och ting. Han tar sin inspiration från drömmar, gömda tankar och allt det som finns bredvid verkligheten.

Kai har ett öga för världens bakgrundsbrus och har dessutom svårt att låta bli att titta genom stängda dörrar. Tillsammans med sin familj, fyra katter, två axeloter och alldeles för många växter bor han i ett träsk nära Vindeln. Hans favoritkänsla är åskväder.

www.facebook.com/KaiReichwaldt

Sandra Mattsson

sandra-mattsson-utstallning-1024
Have you ever heard about sculptures cut from erasers? If not, you are not alone. As far as the sculptor Sandra Mattsson knows, she is the only one in Sweden who works with this medium. The first sculpture she did was a snowman which was cut from an eraser, using a razorblade. After this, Sandra experimented with different designs and motifs using erasers, colors and wires to create fun and thought-provoking pieces of art.

Har ni någonsin hört talas om suddskulpturer tidigare? Inte? Det är inte så konstigt. Såvitt suddskulptören Sandra Mattsson känner till är hon ensam i Sverige att arbeta med detta medium och en Google-sökning på “suddskulptur” visar inte någon annan som håller på med det. Den första skulpturen var en snögubbe som täljts fram med hjälp av ett rakblad. Därefter har Sandra experimenterat med olika motiv inom mediet tillsammans med färger och ståltråd för att skapa roliga och tankeväckande skulpturer och installationer.

Tomas Ponga

ponga-1024-72

Tomas Ponga is an artist who work with both silver and textiles. His design is a mix between saami and alternative style. His work has been seen in Inlandsbanefestivalen and Umeå fashion week.

Tomas Ponga är en kostnär som jobbar både i silver och textil. Hans design är en blandning av samisk och alternativ stil. Hans design har setts på bland annat Inlandsbanefestivalen samt Umeå Fashion Week.

www.facebook.com/Tomas.Andres.Ponga

Alternativ-loppis

loppis-umaobscura2
Nytt för i år är att vi under Uma Obscura i samband med vår årligt återkommande “Black Market” att ha en loppis! Vi arrangerar detta i  samarbete med föreningen KF Blackbird.

Lördag, 8 oktober klockan 12-17.
Fri entré

Info till utställarna:
Det kommer finnas upp till 10 bord/platser och det är först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com

Alternative Flea-market
at Uma Obscura on Sat 8 between 12-17.

Visitors: free admittance between 12-17.

If you are intrested in participating get in touch with KF Blackbird who organise this event at Uma Obscura festival: kfblackbird@gmail.com

Sandra “Gecko Cat” Aronsson

Print
Uma Obscura presents Sandra “Gecko Cat Aronsson”. The artist gives this presentation:

“I don’t like presentations and to describe myself and what I do. Everything is so relative. It is like when you do a personality test with over 200 questions and gets the last question: ”have you truthully answered these questions?” and you fill in ”agree somewhat”. It depends how you look at things and it is never guaranteed you know and understand yourself 100%. Everything can be put in relation to something else. If I have an understanding of myself that someone else does not have, then who is more right? How can you ever say how you are comprehended by someone else, especially in this society when we do not talk openly and sincerely about our feelings? I myself mostly knows best what is going on in my own head, but I can’t control what others see. The same thing with the art and creation. In general I want to utter something in my pictures, standard criticism, anxiety, emotions, social comment. It can be questioned if the perception reflected in my social comment is accurate or not with real life, but even though I sincerely might try, want and manage to find a somewhat more general opinion than my own it will however always be my own opinion. Everything is relative. Nothing is black and white.

I hate presentations. Not my thing.

Sandra (Gecko Cat) Aronsson. Umeå. Drawings and paintings.”


Uma Obscura presenterar Sandra “Gecko Cat” Aronsson. Så här skriver konstnären sin presentation:

“Jag tycker inte om presentationer och att beskriva mig själv och vad jag gör. Allting är så relativt. Som när en fyller i ett personlighetstest med över 200 frågor och får sista frågan: ”har du svarat på frågorna sanningsenligt?” och en kryssar i ”stämmer ganska bra”. Det beror hur en ser på det och det är aldrig garanterat att en känner och förstår sig själv till 100%. Allting kan sättas i relation till något annat. Om jag har en uppfattning om mig själv som inte en annan person har, vem har då mer rätt? Hur kan en nånsin säga hur en uppfattas av andra, speciellt i det här samhället då vi inte pratar öppet och ärligt om våra känslor? Till största del vet jag själv bäst vad som pågår i mitt eget huvud, men jag kan inte styra vad andra ser. Samma sak med konsten och skapandet. I allmänna drag vill jag yttra något i mina bilder, normkritik, ångest, känsloliv, samhällskommentar. Det går att ifrågasätta om uppfattningen speglad i min samhällskommentar stämmer med hur verkligheten ser ut eller inte, men även om jag verkligen försöker, vill och lyckas hitta en någon mer allmän uppfattning än min egen så kommer det alltid vara min egen uppfattning. Allting är relativt. Inget är svart och vitt.

Jag hatar presentationer. Inte min grej.

Sandra (Gecko Cat) Aronsson. Umeå. Teckningar och målningar.”