Kategoriarkiv: Art & The Black Market

ART OBSCURA & THE BLACK MARKET
We present to you a selection of artists and activities of all kind under the flag of ”Art Obscura & The Black Market”.

The Black Market: This is the place where we have invited selected artists, designers, distros et.c. to a combined showroom/market, filled with interesting obscure, dark arts and items. This year we also have an open Alternative flea market section where anyone interested can take part (as long as we have spaces left).

Art Obscura: We also have a section of selected Art exhibitions (in Tonsalen) where you can enjoy the art of known and upcoming artists.

This year the Art & The Black Market program is presented in cooperation with KF Blackbird, who are coordinating this part of Uma Obscura.

From a different perspective

At Kolbäcks Bridge

From a different perspective
Thomas Kieselbach

This photography project features Umeå and shows this beautiful city in the North of Sweden from a perspective that is usually not seen in everyday life.

The pictures show well-known places in town, but the model is dressed in latex design, which transforms the usual perception of the urban landscape. The pictures remind sometimes of a science fiction world and sometimes of a fairy tale.

The pictures also tell a story about latex. In popular culture, latex fashion has been used by various artists in, for example, the production of music videos, but latex is also known as a fetish, which for many people still is a topic that is difficult to talk about.

Perhaps the pictures of this project create an opportunity to talk about latex as a fetish without feeling uncomfortable. However, there is no need to think of fetishism when viewing these pictures. One can just enjoy them as examples of a way to view a city from a different perspective.

All work in this project was made by Thomas Kieselbach, who is an enthusiastic amateur photographer and, for instance, contributed to the documentation of various cultural events in Umeå, such as Kulturnatta.

_____________________________________________________
Ur ett annorlunda perspektiv
Thomas Kieselbach

Detta bildprojekt handlar om Umeå och visar denna vackra stad ur ett perspektiv som vanligen inte syns i vardagslivet.

På Bilderna ser man kända platser på stan, men modellen är klädd i latexdesign, vilket transformerar den vanliga stadsbilden. Känslan i bilderna påminner ibland om en futuristisk värld och ibland om en saga.

Bilderna är också en berättelse om latex. Inom populärkulturen har latexmode används av olika artister vid t.ex. produktionen av musikvideor och i film, i kostymer för karaktärer men också i modevärlden, men latex är också känd som en fetisch, som många fortfarande har svårt att tala om.

Kanske kan bilderna i detta projekt skapa en möjlighet för att kunna tala om latex som en fetisch utan att det känns obekvämt. Men, man behöver inte alls tänka på fetischism när man tittar på bilderna utan det går alldeles utmärkt att se bilderna som ett exempel på att se en stad ur ett annorlunda perspektiv.

Allt arbete i detta projekt gjordes av Thomas Kieselbach som är entusiastisk fotograf, som även bland annat bidragit till dokumentationen av olika kulturella event i Umeå som t.ex. Kulturnatta.

www.facebook.com/photo.project.different.perspective

Hanna Rindeskog


Uses digital technology to create her art.
“Am a shy but a creative person.
This year you will see the most selfish exhibition ever!
Me, me, me and me.”
______________________________________________

Använder digital teknik till att skapa sin konst.
“Är en blyg men kreativ person
I år kommer du att se den mest egoistiska utställningen någonsin!
Jag, jag, jag och jag.”

Geson Rathnow

Geson Rathnow, a student of architecture with a background in welding.

”As an artist I work with most materials except wood. My favorite materials are stone, metal, ceramics, glass, fabric, yarn, photo and words. All materials have their own different properties and come with their owns sets of possibilities and limitations, and in my work I like to challenge them, and if possible, weave their various qualities into a unique tapestry.”

Geson Rathnow, svetsande arkitektstudent.
”Som konstnär arbetar jag med de flesta material utom trä, men mina favoriter är sten, metall, keramik, glas, tyg, garn, foto, och ord. Alla material är olika, med egna möjligheter och begränsningar, men jag vill också utmana dem och se om de kan låna egenskaper av varandra.”

You Are Not Alone

Art Exhibition: You Are Not Alone

A skeleton is the innermost essence of a human. It is what remains when skin and flesh have wilted. Apart from a greater number of lesser deviances and a lesser number of greater deviances our skeletons are identical, a pure portrait of a human regardless of any other circumstances.

Sadly, humans do not treat each other as if we are derived from the same bones. The RTSI-initiative (Right To Subcultural Identity) has only just begun to shine a light on the discrimination against subcultural people. In the art exhibition You Are Not Alone, subcultural artists have created variations on a skeleton, drawn by Hanna Rindeskog, with inspiration from alternative fashion that they either wear or admire. One skeleton has thus become many. At Uma Obscura we are proud to provide these skeletons with a space in which they can assemble and tell each other: You Are Not Alone.

Participating artists: TBA

Art Exhibition You Are Not Alone is presented by the RTSI-initiative in cooperation with Konstföreningen Avgrunden.
____________________________________________________
Konstutställningen You Are Not Alone

Skelettet är människans innersta väsen, det som kvarstår när hud och kött tynar bort. Frånsett ett större antal smärre avvikelser och ett smärre antal större avvikelser är våra skelett identiska, en ren avbildning av en människa oavsett dess övriga förutsättningar.

Tyvärr behandlar inte människor varandra som om vi kom från samma benvävnad. RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet) har börjat belysa frågan om diskrimineringen som sker mot de subkulturella. I konstutställningen You Are Not Alone har subkulturella konstnärer tolkat ett skelett, tecknat av Hanna Rindeskog, med inspiration från alternativa stilar som de beundrar eller själva har. Ett skelett har på så sätt blivit flera. På Uma Obscura är vi stolta över att ge dessa skelett ett rum för att samlas och säga varandra: Du är inte ensam.

Medverkande konstnärer: presenteras senare.

Konstutställningen You Are Not Alone presenteras av RTSI-initiativet i samarbete med Konstföreningen Avgrunden.

facebook.com/Konstföreningen-Avgrunden-340857983040587/
www.rtsi.se

Tomas Ponga

Tomas Ponga, a sami designer and silversmith from Ånäset. His works have been exhibited in different forms, displaying Sami and alternative culture. Tomas Pongas fashion designs were a main attraction of the “Fashion Week” 2013 at Rådhustorget in Umeå City, where his unique design was shown.

With the fashion show “En bevingad värld- A winged world” he ended his fashion design education “Kläder och Design” in umeå 2013. 2016, Tomas Ponga made a dress for the hair stylist “Art by Wixner”, which was shown at the Royal Albert Hall in London. These are just examples of Tomas Pongas work. Now his works will be a part of the Art Obscura exhibition.

Tomas Ponga är en samisk designer och silversmed, bosatt i Ånäset. Han har presenterat sig och sin konst vid många tillfällen i olika former där han kombinerar samisk och alternativkultur. Exempelvis fick han inleda modevisningen på Rådhustorget i Umeå under ”Fashion Week” 2013, där han visade sin unika kläddesign.

Genom modevisningen ”En bevingad värld” avslutades hans sin utbildning i ”Kläder & Design” i Umeå 2013.2016 anlitade ”Art by Wixner” Tomas Ponga att designa och sy en klänning till deras hårkreation som visades i ”Royal Albert Hall” i London. Detta är bara en liten del av vad Tomas Ponga kan bjuda på… Vi får se vad det blir på Uma Obscura 2018!

www.facebook.com/Tomas.Andres.Ponga