Kategoriarkiv: Dance Obscura

krAaFusion

Photo: Thomas Kieselbach

krAaFusion is a dynamic artistic project from Madeleine Holmlund. As a dancer in different styles of Tribal Fusion and Tribal Style Bellydance, krAa is a platform for her artistic inspiration and freedom to create dance in her own way. Through krAaFusion Madeleine explores her dance vocabulary by taking the movements of dance a step further into an organic reality. The dynamics blur the boundaries between choreography and improvisation. At Uma Obscura 2020 she will perform a dance solo.

In another twisted performance, krAa Fusion embodies a paraphrase inspired by the myth of godess Hel with a mix of John Muir, Yoko Ono and Sally Mann. The exploration of the dark labyrinths of life, death and rebirth is a recurring theme and thread through krAa fusions artistic expression. ”..and into hell I crawl, to clear my mind and let loose my soul”
_____________________

krAaFusion är Madeleine Holmlunds konstnärliga plattform, som är under ständig utveckling. Som dansare i olika stilar inom Tribal Fusion och Tribal Style Bellydance är krAa en inspiration och frihet att skapa dans på sitt eget vis. Som ett led i utforskandet av sitt dansvokabulär tar Madeleine, genom krAaFusion, dansrörelserna ett steg vidare in i en organisk verklighet. Dynamiken suddar ut gränserna mellan koreografi och improvisation och söker sig till olika former av möten På Uma Obscura 2020 bjuder hon denna gång på en soloföreställning.

I ännu ett särpräglat dansframträdande förkroppsligar krAa Fusion en parafras inspirerad av myten om gudinnan Hel med inslag av John Muir, Yoko Ono och Sally Mann . Utforskandet av livets mörka labyrinter, död och återfödelse är ett återkommande tema och tråd genom krAa Fusions konstnärliga uttryck. ”..and into hell I crawl, to clear my mind and let loose my soul

Misty Moon


Misty Moon is a Umea-based dance group, exploring different styles of tribal fusion bellydance. They have been a part of the Dance Obscura concept at Uma Obscura’s even since it’s predecessor Sunset Park Festival.

Their performances have been inspired by nature, Egyptian and Gothic mysticism, vikings, unicorns, etc. focusing on dramatic expression in both dance, music and costume.

Misty Moon’s performance for this edition of Uma Obscura is a development buildt on last year’s performance, but with greater focus on the individual processes. Some elements are made in collaboration with other artists, including Selina, Wargaspår and Mireneye.

The Safe Unity
The need for Individuality
The wish for Acceptance

_______________________

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, egyptisk och gotisk mystik, vikingar, enhörningar m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym. Misty Moons nummer för detta Uma Obscura är en utveckling av förra årets föreställning, men där större fokus ligger på de individuella processerna. Vissa element görs i samarbete med andra artister, bland annat Selina, Wargaspår och Mireneye.

Den trygga Enhetligheten
Behovet av Individualitet
Önskan om Acceptans

Ida & Maxx

The goth fusion style performers and instructors from Germany return to Uma Obscura. They draw inspiration from the aesthetics of historic cultural dances from various world regions. They see dance as nonverbal language.

Their artistic focus lies in the awakening of characters, storytelling and the mediation of truthful emotions. Their stage creations are heavily influenced by life, visual arts, cultures, concepts, literature, theatre, movies and their deep love to wide spectrum of dark music.

________________________

Ida och Maxx är goth-fusion artister och instruktörer från Tyskland som nu återvänder till Uma Obscura. Deras dansstil, fusion, är inspirerad av estetiken i historiska, kulturella danser från olika världsregioner och de ser dansens som ett icke-verbalt språk.

Deras konstnärliga fokus ligger i att gestalta karaktärer och förmedla genuina känslor. Deras scenkonst påverkas av livet, bildkonst, kulturer, begrepp, litteratur, teater, filmer och deras djupa kärlek till ett brett spektrum av mörk musik.

Dud Muurmand

Photo by: Birgit Muhleder

Dud Muurmand is one of the Danish dance pioneers within all things tribal, theatrical and dark fusion! She teaches regularly in Copenhagen, gives workshops in and out of Denmark as well as offering online classes on Patreon.

Her dance and performance style are heavily influenced by the theater, she presents dances with both visual effects, strong emotional interpretations and very often with a tale from the shadow side of life – and inspired by the old burlesque theater style, ever so often also with a twisted humor and a grotesque smile.
________________________

Dud Muurmand är en av de danska danspionjärerna inom all tribal, teatralisk och dark fusion! Hon undervisar regelbundet i Köpenhamn, håller workshops både i och utanför Danmark och erbjuder även onlinekurser.

Hennes dans- och performancestil är starkt påverkad av teater, i synnerhet uttrycken från gammal burlesk. Hon ramar in sina dansframträdanden med starka känslomässiga tolkningar och starka visuella intryck, där mycket är grundat i ett slags berättande från livets skuggsida och ofta med inslag av skruvad humor och ett grotesk leende.

www.dudmuurmand.dk
www.facebook.com/DudMuurmandTheDancer/
www.youtube.com/watch?v=wykkQ8AStkY

Entropy – A bellydancer with a twist!

Foto: Nevinth photography

Exploring the dark side and expressing herself through movement is her lifelong adventure and she wants to invite you to share that adventure. She is a scattered and chaotic mind that have blossomed in creativity. She has become Entropy and she is ready to dive into the roaring 20s and take control.

Her relationship with Uma Obscura goes back to 2014 and this visit will be her fifth. The festivals fairly unique combination of art forms is an important platform for the dance community and she says she is very grateful to be a part of it.

_________________________

Att utforska den mörka sidan och uttrycka sig genom rörelse är hennes livslånga äventyr och hon vill bjuda in dig att dela det äventyret. Hennes virriga och kaotiska sinne har blomstrar i kreativitet. Hon har blivit Entropy och hon är redo att kasta sig in i det glada 20-talet och ta kontrollen.

Hennes relation med Uma Obscura inleddes 2014 och det här kommer att bli hennes femte besök. Festivalens ganska unika kombination av konstformer är en viktig plattform för danscommunityt och hon berättar att hon är väldigt tacksam att få vara delaktig.

https://entropydance.wixsite.com/homehttps://www.facebook.com/EntropyBellydance

Storm

Storm is the next generation of creative chaos unleashed on the world. She did her solo premiere at Alternativfesten and you could already see the fierce dancer waiting to emerge from the pretty surface.

____________________

Storm är nästa generation av kreativt kaos som nu släpps lös i världen. Hon gjorde sin solopremiär på Alternativfesten 2019 och redan där gick det att ana den vilda dansare som börjar bryta igenom den vackra ytan. Nu är det dags för Uma Obscura!

https://www.instagram.com/storm_dancer_/