Norrbotten Improvisers’ Orchestra & Herman Müntzing

nio-uma-obscura-u1024
The subtle drill of a flute meeting waves of brutal electronic noise. The dreamy dialogue between a melancholy accordeon and swirling tibetan percussion is suddenly interrupted by the nasty sound of a fuzzy, processed electric guitar. Norrbotten Improvisers´Orchestra (NIO) doesn’t resemble any other ”big band” you’ve ever heard, and their concerts are weird, dazzling sonic journeys full of trashy and distorted beauty. One moment we’re balancing on the edge of silence, the next moment we’ve entered a chaotic musical war-zone. Using a myriad of acoustic and electronic, conventional and non-conventional, home-made and more or less modified instruments, this musically free-spirited band of robbers create a surreal ensemble sound often slipping into a sea-sick groove – as if the band was a drunken ship orchestra on a stormy ocean. For the concert at Uma Obscura, NIO are happy and honoured to be able to collaborate with musician/composer Herman Müntzing, an innovative sound artist whose improvisational piece ”Morf #1” will be performed in Umeå for the first time. Not to be missed!

Participants:
Per Garpebring – electronics
Margit Schiött – kalimba, singing bowls, various objects
Anders Lundkvist – preparerad string instruments, percussion, various objects
Ivar Johansson – accordeon, electronics
Emma Roos Lindberg – percussion
Molly Påhlsson – flute
Anton Palo Fredriksson – acoustic guitar
Yvonne-Meta Umeander – voice
Martin Wennerberg – oboe
Robin Lilja – clarinet, violin, tenor recorder, various objects
Herman Müntzing – flexichord, sampler, electronics

norrbotten-improv-1024

En sprött drillande flöjt möter flodvågor av brutalt elektroniskt oväsen. Den drömska dialogen mellan ett vemodigt dragspel och ett svirrande tibetanskt slagverk avbryts hastigt av en kraftigt distad och processad elgitarr. Norrbotten Improvisers Orchestra (NIO) liknar inget annat storband du hört och deras konserter är omtumlande ljudresor, fulla av trasig och förvriden skönhet. Ena stunden balanserar vi på tystnadens rand, för att i nästa stund befinna oss i en himlastormande klangkrevad. Med en myriad av akustiska och elektroniska, konventionella och okonventionella, hembyggda och modifierade instrument skapar detta fritänkande musikaliska rövarband ett surrealistiskt ensemblesound som inte sällan övergår i ett sjösjukt groove – som vore orkestern en drucken fartygsdito på en stormande ocean. På konserten på Uma Obscura har NIO nöjet att samarbeta med musikern och kompositören Herman Müntzing, en idérik ljudkonstnär vars improvisationsstycke ”Morf #1” här framförs för första gången i Umeå. Missa inte detta!

Medverkande:
Per Garpebring – elektronik
Margit Schiött – kalimba, singing bowls, diverse ljudobjekt
Anders Lundkvist – preparerade stränginstrument, slagverk, diverse ljudobjekt
Ivar Johansson – dragspel, elektronik
Emma Roos Lindberg – slagverk
Molly Påhlsson – flöjt
Anton Palo Fredriksson – akustisk gitarr
Yvonne-Meta Umeander – röst
Martin Wennerberg – oboe
Robin Lilja – klarinett, fiol, tenorblockflöjt, diverse ljudobjekt
Herman Müntzing – flexichord, sampler, elektronik

www.soundcloud.com/norrbottenimprovisersorchestra
www.hermanmuntzing.com/

nio-uma-obscura-1024

Presenteras i samarbete med Kluster, Norrbottensmusiken/Norra noden för ny musik, LTU/Musikhögskolan i Piteå med stöd från Statens Kulturråd.