Inbjudan konstnärer 2024 (Open call for artists)


ART OBSCURA 2024 – inbjudan till att medverka

Uma Obscura 2024 planerar för att även kommande år hålla en konstutställning där vi bjuder in såväl nya som mer etablerade konstnärer att medverka och ställa ut.

Som medverkande har du möjlighet att även sälja din konst under festivalen. Är du intresserad att medverka, läs mer nedan och kontakta oss. Då platserna fylls på snabbt när bokningsarbetet börjar så rekommenderar vi att du skickar in anmälan direkt!

IN ENGLISH – SHORT INFO
Uma Obscura will have an art exhibition. If you are interested in participating and from outside of Sweden, let us know by contacting us.

INFORMATION
Plats ej beslutad i skrivande stund.
Varje medverkande konstnär tilldelas en yta i samråd och med hänsyn till behov.

Tider
Ej klart i skrivande stund.

Upp- och nedmontering
Planering av utställningen sker i samråd med festivalens konstnärliga ledare. Varje konstnär ansvarar sedan själv för att transportera, ställa fram/hänga upp sin konst och ta ned den, återställa ytan enligt överenskommelse samt avlägsna eventuellt skräp/rester.
Upp: preliminärt kl XXXX
Ned: preliminärt kl XXXX

Regler för försäljning av konst
Varje konstnär får fritt sälja sin konst till utställningens besökare. Varje konstnär ansvarar själv för att utannonsera priser, villkor och försäljningsprocessen inklusive eventuella kringkostnader. Festivalen har inte något ansvar för försäljning. Vi önskar att om möjligt ska köpta verk inte avlägsnas förrän efter utställningen är över.

Försäkring och ansvar
Festivalen har en övergripande arrangemangsförsäkring, men vi tar inte ansvar för enskilda konstverk. Det är upp till var och en att ha en erfoderlig försäkring. Festivalen har personal på plats som har allmän översyn av utställningen men det är upp till varje konstnär att ytterst själv ansvara för bevakning av konstverken under festivalen.

Förvaring över natten
Vi erbjuder i mån av möjlighet – och efter individuell överenskommelse – att verken kan förvaras över natten. Det är upp till konstnären att då förflytta verken till anvisad sal där de låses in över natten. Det är också konstnärens ansvar att verken hämtas dagen efter.

INTRESSEANMÄLAN
Publiceras senare.