CONTACT

To get in touch with Uma Obscura festival, please fill out this form.
We will do our best to reply as fast as we can.

Du är också välkommen att skriva på svenska! Vi pratar också svenska, men då vi har många internationella besökare har vi valt att ha siten och huvuddelen av kommunikation på engelska.

    We do not guarantee replies to all enquiries.