Lina Reichwaldt


With a fascination for the dramatical and a fondness for the darkness lurking beneath the written word, Lina Reichwaldt brings the melancholy and the suspense from Tvärålund to breathe life into verses over hundreds of years old.
______________________

Med en förtjusning i det teatrala och en förkärlek för det mörker som lurar under det skrivna ordet tar Lina Reichwaldt med sig vemodet och spänningen från Tvärålund för att andas liv i flera hundra år gamla verser.