Kategoriarkiv: Dance Obscura

Vølve

Vølve is a theatrical fusion dance project inspired by tales, history and art on the Norse Völve. It’s a project performance with dancers from different European countries, who have all been part of Dud Muurmands Pateron-community. They come together in a collaboration with the artistic direction from Dud Muurmand.

The process started spring 2023, when Dud brought them together to work in a process of creating a dramatic, storytelling dance piece with theoretical source inputs from history, mythology and fiction work as well as other artistic interpretations. The project was further documented by the participants on video and the outcome was released in September 2023, featuring the amazing work the dancers have accomplished.

Uma Obscura will be the first time when this performance is set up for a live audience, led by Dud Muurmand. It will be presented by Alenka Neurand (Germany) Hege Slettemeås (Norway) Madeleine Holmlund (Sweden) and Dud Muurmand (Denmark).

*****************
Vølve

Vølve är ett teatraliskt fusionsdansprojekt inspirerat av konstverk samt historia och berättelser om den nordiska völvan. Det är en föreställning som är resultatet av att dansare från olika länder i Europa, som alla varit del av Dud Muurmands Patreon-community, sammanstrålat i en kreativ process.

Det hela började våren 2023 när Dud erbjöd dem att delta i ett danskurs-projekt med den fornnordiska völvan som tema, att forma ett dramatiskt, berättande dansverk med teoretisk input från historia, mytologi, fiktion och andra konstnärliga tolkningar. Resultatet av den fantastiska resa som dansarna gjort tillsammans under perioden dokumenterades därefter på film som del av projektet och filmen släpptes i september 2023.

Nu kommer nästa steg i processen då Vølve-projektet kommer uppföras live av dansare under årets Uma Obscura. Medverkande dansare är: Alenka Neurand (Tyskland), Hege Slettemås (Norge), Madeleine Holmlund (Sverige) och konstnärlig ledare Dud Muurmand (Danmark).

Skadans omfamning

Skadans omfamning is a group of seven people with different backgrounds. They met in the connection that forms when we embrace each other with dance. They communicate with their bodies, where there is no language barrier. They embrace those who need to be embraced and they give wings to those who want to fly.

***************

Skadans omfamning är sju personer med olika bakgrund som möttes i kontakten som uppstår när vi omfamnar varandra med dans. De konverserar med sina kroppar där ingen språkbarriär finns. De omfamnar de som behöver omfamnas och kastar upp dem som vill flyga.

Daga-R

– Transformation, Awakening, Changing to something better

”Wild is the World, time of hacking, time of armies, time of wind, time of the wolf
The Sun blackens, the brigth stars in the sky go dark
But then she sees for the second time, the Earth rising from the sea”
(text extract from Völuspá in English, composed and translated by Dud Muurmand)

With great inspiration from the Norse Mythology and the ancient text of ”Vôluspá” / Vølvens spådom. This project wants to tell the story of man’s connection to Nature thru times, our exploitations of its beauty and resources, but also to give hope for the future – all thru the merge of fusion dance and theatre.

Behind the project are two profiles from the alternative dance scene. Madeleine Holmlund and Dud Muurmand have both been part of the Scandinavian dark fusion community for many years. Having mutual artistic interests in themes on Norse history and mythology, it was only a matter of time before this project would materialize.

Dud Muurmand is a Dark Fusion dance artist from Denmark, Dud has worked professionally in dance for 30 years and most of this time also within theatrical fusion/dark fusion. She has been teaching classes in Copenhagen as well as workshops internationally – and past 5 years also online via her own Patreon forum. Her online classes also include dance projects where the dancers can work together with Dud on the processes of creating dramatic, storytelling dance pieces with also theoretical source inputs from history, mythology, fiction work and other artistic interpretations. The latest project ”The Vølve-project” from spring 2023 has so far resulted in a video/zoom-performance – and will now also be presented on stage in Uma Obscura with a group of dancers from Dud’s Patreon forum.

Madeleine Holmlund aka krAaFusion, has in various constellations been part of Sweden’s Dark Fusion scene since 2009 both as a dancer and artistic director of the dance scenes of Uma Obscura and Alternativfesten Sandviken . She is part of the management teamof Dark Dance Society- Network for the development of subcultural dance within SUB- National Association of Subculture. In 2018, she created the artistic project krAaFusion with the aim of creating dance in her own way based on the different styles within Fusion Bellydance. As part of the exploration of her dance vocabulary, Madeleine, through krAaFusion, takes the dance movements a step further into an organic reality. The dynamic blurs the boundaries between choreography and improvisation and finds its way to new encounters and collaborations. Madeleine has also been one of Dud’s patreon students since 2018.

************************

Daga-R
– Förvandling, uppvaknande, förändring till något bättre

”Hårt är i världen, yxtid, klingtid, vindålder, vargålder. Solen börjar svartna, från fästet falla flammande stjärnor. Upp ser hon komma för andra gången jorden ur havet.”

”Vildt lever Verden, hugtid, hærtid, vindtid, ulvtid. Solen sortner, de lyse stjerner slukkes på himlen; Men da ser hun for anden gang Jorden komme op af havet.”
(Textutdrag from Völuspá på danska och svenska sammansatt av Dud Muurmand)

Projektbeskrivning
Detta samarbete var nog skrivet i stjärnorna: Madeleine och Dud har varit en del av den skandinaviska Dark Fusion gemenskapen i många år och med ömsesidigt konstnärligt intresse för teman kring nordisk historia och mytologi var det bara en tidsfråga innan detta projekt skulle förverkligas. Med inspiration från den nordiska mytologin och den uråldriga texten ”Vôluspá” / Vølvens spådom berättas historien om människans koppling till naturen genom tiderna, om människans sätt att utnytjta dess skönhet och resurser, men också för att ge hopp för framtiden – allt sammanvävt med teatralisk fusiondans.

Dud Muurmand, Dark Fusion dansartist från Danmark. Dud har arbetat professionellt med dans i 30 år och för det mesta även inom teatralisk fusion/dark fusion. Hon har undervisat i Köpenhamn och internationellt. Sedan 2018 har hon även undervisat online via sitt eget Patreon-forum. Hennes onlinekurser erbjuder inte bara danskurser utan även dansprojekt, där dansarna kan arbeta tillsammans med Dud kring processerna för att skapa dramatiska och berättande dansstycken. Processen innefattar även teoretiska genomgångar av historia, mytologi, skönlitterärt arbete och andra konstnärliga tolkningar. Det senaste projektet ”The Vølve-project” från våren 2023 har tidigare resulterat i ett onlineperformance och nu kommer det att presenteras på scen under Uma Obscura, framfört tillsammans med en grupp dansare från Duds Patreon-forum.

Madeleine Holmlund aka krAaFusion, har i olika konstellationer varit en del av Sveriges Dark Fusion scen sen 2009 både som dansare och konstnärlig ledare för Dance Obscura och Alternativfestens Sandviken dansscen. Är en del av ledargruppen för för Dark Dance Society- Nätverket för utveckling av subkulturell dans inom SUB – Riksförbundet För Subkultur. 2018 skapade hon en artistisk plattform krAaFusion med syfte att utifrån de olika stilarna inom Fusion Bellydance skapa dans på sitt eget vis. Madeleine har även sen 2018 varit en av Duds patreonelever. Som ett led i utforskandet av sitt dansvokabulär tar Madeleine, genom krAaFusion, dansrörelserna ett steg vidare in i en organisk verklighet. Dynamiken suddar ut gränserna mellan koreografi och improvisation och söker sig till olika former av möten. Möten med hennes inre värld av tankar och känslor, möten med andra konstformer och möten med andra dansare och artister.

 

Mila Balero

Mila Balero is a choreographer and dancer from Ukraine, currently living in Sweden. Mila devoted her whole life to dancing and for the last seven years she has been engaged in ”tribal fusion belly dance”. In her performances, Mila Balero wants to show the beauty, strength, power, suffering, and desire for freedom of the Ukrainian people, therefore, during the war in Ukraine, she fills her improvisations and choreography with exactly this content.

***********
Mila Balero är en koreograf och dansare från Ukraina, bor för närvarande i Sverige. Mila har ägnat hela sitt liv åt dans och under de senaste sju åren har hon fördjupat sig inom stilen ”tribal fusion”. Nu, under det pågående kriget i Ukraina, vill Mila Balero visa det ukrainska folkets skönhet, styrka, makt, lidande och önskan om frihet i sina föreställningar genom sin dans och detta återspeglas i hennes improvisationer och koreografier.

Brutal Ballet

Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by dancer and choreographer Bridie Mayfield (Northern Ireland). The combination of the grace of ballet and the power of metal intices and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.

***************

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal, grundad av dansaren och koreografen Bridie Mayfield. Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i heavy metalmusiken introducerar balett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet kan röra sig mellan skräck och cosplay eller bara dans från hjärtat. Du vet aldrig vet vad du ska förvänta dig från ett Brutal Ballet-framträdande!

Aska

Aska har varit aktiv inom Dark Fusion i mer än tio år och är baserad i Stockholm. Hon är en dansare med stark närvaro som fäster stor vikt vid musikalisk tolkning i sina framträdanden. Aska strävar efter dynamik och variation och arbetar därför ofta med improvisation som redskap.

***********

Aska has been active in the dance style Dark Fusion for more than ten years and is based in Stockholm. She is a dancer with strong presence and emphasis on the musical interpretation in her performances. Aska strive for dynamics and variety and therefore often work with improvisation as a tool.

Entropy


Entropy – A dancer with a twist! Dance and burlesque enabled a more positive relationship with her body and she’s using all of it! Even the scattered and chaotic mind that can sometimes make life complicated. In art it has blossomed in creativity and she has become Entropy. Exploring the dark side and expression through movement is her lifelong adventure and you are invited to be a part of it.

******************

Dans och burlesk möjliggjorde en mer positiv relation med sin kropp och hon använder den fullt ut! Även det splittrade och kaotiska sinnet som ibland gör livet onödigt komplicerat. I konsten har det blommat ut i kreativitet och hon har blivit Entropy. Att utforska den mörka sidan genom rörelse är hennes livslånga äventyr och du är inbjuden att vara med och dela det.

Victoria Alwagaa


Victoria Alwagaa from Tampere i Finland is a Bellydancer in the field of classical oriental experience who prefer styles as classical Raks Sharqi and Show Bellydance. She has an experience in teaching of bellydance.

Presented in cooperation with IKS Mira, Vasa, as part of the cultural exchange program with KF Kretsen and Umeå.

*********************

Victoria Alwagaa från Tammerfors i Finland är en magdansare som har sin grund i klassisk orientalisk stil och som föredrar ”classical Raks Sharqi” och ”Show Bellydance”. Hon har även erfarenhet som lärare inom magdans.

Presenteras i samarbete med IKS Mira, Vasa, som del av kulturutbytet med KF Kretsen och Umeå.

Trium Parcae

Photo: Mr Stoub

Trium Parcae is a french Dark Fusion Dance Company founded in 2013.  During their performances they have choreographies that invite you into a horrific, ghostly and sensual universe. This is the first time they perform in Sweden!

****************

Franska Trium Parcae är ett Dark Fusion Dance Company som grundades 2013, Trium Parcae bjuder på föreställningar med koreografier där publiken får ta del av ett fasansfullt, spöklikt och sensuellt universum. De gästar för första gången Sverige!

Karna May


Meet Karna May, a talented dancer and choreographer from Ukraine, now based in Oslo, Norway. She’s been dancing for over nine years, specializing in a unique style that mixed dark and folklore elements. Her inspiration comes from mythological tales from all over the world.

Karna May is an owner and choreographer of her own dance school ”Gerdana Dance Studio” in Oslo. She inspires her students with her love for the art form and encourages them to explore beyond traditional rules. Karna loves to infuse her performances with a mix of darkness and folklore, resulting in something truly special and innovative. She also finds it most interesting to explore human fears and emotions in order to reveal them more deeply through movement.

***************

Möt Karna May, en begåvad dansare och koreograf från Ukraina, numera stationerad i Norge. Hon har dansat i över nio år och specialiserat sig på en unik stil som blandar mörka och folkloristiska element. Hennes inspiration kommer från mytologiska berättelser från hela världen.

Karna May är koreograf och ägare av dansskolan ”Gerdana Dance Studio” med säte i i Oslo. Hon inspirerar sina elever med sin kärlek till konstformen och uppmuntrar dem att utforska dans bortom traditionella regler. Karna har en förkärlek till fusion av mörker och folklore i sina föreställningar och finner stort intresse i utforskandet av mänskliga rädslor och känslor med målet att kunna synliggöra dem i rörelse. Resultatet brukar bli något alldeles speciellt och innovativt.

Elizabeth Zohar


Elizabeth Zohar is a storyteller. Her art is a world of symbolism, originating in her own world as well as in the ancient worlds magic and Darkness. Her art is the art of dance , of painting , of writing and of neo-pagan Ritual and her job is teaching others all that she has learned from her 24 years of Ritual and Dance studies. Elizabeth owns her own studio in israel and is curranty teaching and performing dance in Israel and across europe as well as writing her new book: The Witch and the Moon’s Dance.

****************

Elizabeth Zohar är en berättare. Med ursprung i hennes egen värld och de antika världarnas magi och mörker är hennes konst en värld av symbolik. I hennes konst inryms danskonsten, måleriet, skrivandet och de nyhedniska ritualerna. Hennes arbete går ut på att lära andra allt det hon har lärt sig från sina tjugofyra års studier av dans och ritualer. Elizabeth äger sin egen studio i Israel. Hon undervisar och uppträder med sin dans i Israel och över hela Europa. Hon arbetar för närvarande även på sin kommande bok: The Witch and the Moon’s Dance.

Ignis Fatuus

Bridie Mayfield (aka Brutal Ballet, dance) and Robin Lilja (piano) present a merging of the ballet dancing of Bridie and the improvisatory electroacoustic music of Robin. Music, costume and choreography have been created especially for this performance. They invite you to a performance of dancing lights and whirling sounds; a performance of dance and music created in the moment and conducted by electronic soundscapes. Guided by fairy lights; embrace the darkness!

Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by dancer and choreographer Bridie Mayfield from Northern Ireland. The combination of the grace of ballet and the power of metal intices and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.

Robin Lilja is an awarded composer and classically trained pianist who has been working as a musician since he graduated from the master’s program in composition 2021. He recently became a teacher in composition at Tonsättarskolan Kapellsberg in Härnösand. His music has been performed in Sweden, Denmark, Iceland and Poland, and has also been a part of a dance performance in Scotland. Outside of music he also explores dance, in which he made his debut during Dark Side Cowboys: Observance. At Uma Obscura, Robin has previously performed music with Norrbotten Improvisers Orchestra, as well as his first work from his electroacoustic repertoire, where dark themes are presented with theatrical elements.

**********************

Bridie Mayfield (aka Brutal Ballet, dans) och Robin Lilja (piano) presenterar ett möte mellan balettdansen från Bridie och den improvisatoriska elektroakustiska musiken från Robin. Musik, kostym och koreografi har skapats specifikt för denna föreställning. Det blir dansande ljus och virvlande ljud; en dans- och musikföreställning skapad i stunden och dirigerad av elektroniska ljudlandskap. Följ älvornas ljus och omfamna mörkret!

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal, grundad av dansaren och koreografen Bridie Mayfield. Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i heavy metalmusiken introducerar balett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet kan röra sig mellan skräck och cosplay eller bara dans från hjärtat. Du vet aldrig vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning!

Robin Lilja är en prisbelönt kompositör och klassiskt skolad pianist som har varit yrkesverksam som musiker sedan han tog masterexamen i komposition 2021. Han blev nyligen kompositionslärare på Tonsättarskolan Kapellsberg i Härnösand. Hans musik har framförts i Sverige, Danmark, Island och Polen, och har även spelats upp som en del av ett dansperformance i Skottland. Utöver musik utforskar han även dans på fritiden, och gjorde sin dansdebut på Dark Side Cowboys: Observance. På Uma Obscura har Robin framfört musik med Norrbotten Improvisers Orchestra, men även det första verket av sin elektroakustiska repertoar, där mörka teman gestaltas med teatrala inslag och improvisatoriska element.

Ariellah


Uma Obscura are proud to present one of the worlds best dancers in the scene: Ariellah. She is an international fusion dancer, performer and instructor with much passion in her heart for life, for music, for love… She has an extensive dance background that includes strict classical ballet training for 12 years with the Royal Academy of Dance from London. She has studied and performed belly dance since 2001, commencing her training with Janine Ryle of Danse Mahgreb and as a founding member of The Indigo with Rachel Brice.

In 2009, Ariellah began training in classical Indian Odissi dance, studying in India at the Shakti School of Dance and currently continues her studies of this dance form yearly with Colleena Shakti. Ariellah’s style infuses many genres of dance, all with a modern dark flavour that is uniquely her own. Her dance manifests what is deep in her heart and expresses her own experience and perceptions of this wondrous, beautiful and tragic thing called life.

______________________________________

Ett av de största namnen inom den alternativa subkulturella dansscenen är utan tvekan Ariellah! Hon är internationellt känd inom fusion och är såväl utövare som lärare och hon har en passion för kultur och livet. Hon har en bakgrund inom dansen som bland annat inkluderar 12 års träning på Royal Academy of Dance i London och har sedan 2001 studerat och utövat belly dance. Hon har även studerat classical Indian Odissi i Indien och hennes dansuttryck rör sig inom en mängd olika dansområden, allt med en röd tråd, där hennes signum är ett mörkare uttryck.