Kategoriarkiv: Art Obscura

Sara Norberg

Sara creates jewelry and other things with resin. She does this in her spare time to unleash her creativity and use her imagination to create something.

****************
Sara skapar smycken och lite annat med resin. Hon gör detta på sin fritid för att få utlopp för sin kreativitet och använda fantasin till att skapa något.

JAQ Studios

JAQ Studios is a creative collective that, since 2014, aids artists and musicians in Umeå by providing with workplaces and facilitating collaborations. A few of their creators return this year to Uma Obscura, for the fourth time, bringing their art for exhibition and for sale.

Bianca Pripp is a multi media-artist, with painting as her primary medium. She works with sculpture as well as digital- and traditional painting. With a past in the punk scene of Stockholm and a present in the midnight sun of Norrland; she aims to ellicit emotion of many kinds.

Underjordingen (The sub-terrestrial) is a semi-conscious cluster of micro organisms, worms and odd vibes dressed in a thin layer of human skin and a trenchcoat. It sometimes appears in shady venues and obscure events to barter with odd sculptures and artworks which eyewitnesses describe as ”Stuff they’d rather not think about”. However, the being seems harmless and is known to respond positively to cash or compliments.

Gerda Berglund has been interested in arts and crafts all her life. Besides painting, she enjoys making jewelry, sewing, and crocheting. She plays in the band Misantropic, and she often takes inspiration from lyrics; both from songs from her band and those of other punk or metal bands. She attended Umeå konstskola for two years, as well as the art program at Sörängens folkhögskola.

******************

JAQ Studios är ett skaparkollektiv som sedan 2014 ordnar arbetsplats och faciliterar samarbeten för ett 20-tal konstnärer och musiker i Umeå. Ett par av dem återvänder till Uma Obscura för fjärde gången i år, och tar med sig konst till uppvisning och försäljning.

Bianca Pripp är en multimediakonstnär med måleri som främsta medium. Hon arbetar både i 3D med skulpturala verk och med digitalt och klassiskt måleri. Med en bakgrund i Stockholms punkscen och en nutid i Norrlands midnattssol hoppas hon på att med sin konst väcka känslor, oavsett vilken sort.

Underjordingen är ett semi-självmedvetet kluster av mikroorganismer, maskar och dålig stämning – klätt i ett tunt lager hud och en trenchcoat. Den visar sig ibland på ljusskygga mötesplatser och obskyra kulturevenemang för att byteshandla med märkliga skulpturer och bilder med budskap som ögonvittnen ”Helst inte tänker på för mycket”. Den verkar dock harmlös och reagerar positivt på kontanter och smicker.

Gerda Berglund har i hela sitt liv varit intresserad av konst och hantverk och förutom att måla gillar hon just nu att göra smycken, sy och virka. Hon spelar i bandet Misantropic och hennes motiv börjar ofta i en låttext, både från låtar från hennes band och från andra punk- och metalband. Hon har gått på Umeå konstskola i två år och innan det ett år på konstlinjen på Sörängens folkhögskola.

FallenBeautyDesign


Mia Falk, also known under the name FallenBeautyDesign, is a 40 years old creator within the textile field. Her artistic foundation lies in her secondary school education, and these days she spends her creative time in between her full-time job as a janitor and her family life. Many historical eras and styles inspire her, but steampunk and the viking age are especially close to her heart. She endeavors to make use of reusable materials, with nature leading the way for her ideas.

*****************

Mia Falk, även känd under namnet FallenBeautyDesign är en 40 årig kreatör inom det textila området. Med en konstnärlig grund i gymnasiet bollar hon numera den kreativa tiden mellan heltidsjobb som lokalvårdare och familjelivet. Många tidsperioder och stilar inspirerar henne, men steampunk och vikingatid ligger henne varmt om hjärtat. Hon försöker använda sig av återskapande material med naturen som ledsagare i hennes idéer.

 

Hanna Rindeskog

Artist Hanna Rindeskog has been working on this project for over 10 years! Now, at Uma Obscura, it will be displayed. For the past decade, Hanna has been taking pictures each year on every Valentine’s Day at the same place and at the same time. Thus the project is called ”Valentines Morning.”

**************

Valentines Morning
Hanna Rindeskog presenterar under Uma Obscura ett fotoprojekt som hon arbetat med i över 10 år! Under det senaste decenniet har Hanna fotat under varje ”Valentines” dag på samma plats, samma tid, därav utställningens namn: ”Valentines Morning.”

Phantasm Pharmaceuticals

Phantasm Pharmaceuticals offers invaluable miracle goods for reasonably valued prices. Welcome to this exclusive chance to find a bargain among the arcane, the sublime and that which in every sense of the word is too good to be true.

The boutique is run by the entity who may be known by mortal tongue as Panakeia. Like most of her wares Panakeia has her origins beyond the stars, but lately, this planet and its ephemeral inhabitants have fascinated her ethereal heart. The diseases of spiritual deficiency that are so ubiquitous among the earthly masses shock and frighten her, and she hopes to remedy this consternation by sharing her meticulously curated cures and curiosities.

Please observe that Phantasm Pharmaceuticals is registered on a higher plane and is not subject to mortal laws. The effects of the products for sale will vary from person to person.

*****************

Phantasm Pharmaceuticals erbjuder ovärderligt mirakelgods till förmånligt värderade priser. Välkommen in till denna exklusiva chans att fynda bland det fördolda, det sublima och det som på alla sätt och vis är för bra för att vara sant.

Butiken drivs av det väsen som i dödliga tungomål må nämnas vid namnet Panakeia. Likt flertalet av hennes varor har Panakeia sina rötter bortom stjärnorna, men hennes eteriska hjärta har på sistone fascinerats av detta stycke planet och dess förgängliga invånare. Förskräckelsen över den jordiska populasens utbredda spirituella bristsjukdomar hoppas hon kunna råda bot på genom att dela med sig av sina nogsamt kuraterade kureringar och kuriositeter.

Vänligen observera att Phantasm Pharmaceuticals har sin verksamhet registrerad på ett högre plan och icke lyder under dödligas lagar. Effekterna av samtliga sålda produkter varierar från person till person.

Otyg Makeri

Otyg Makeri presents a collection of hand-sculpted jewellery with anatomical theme. It is a tribute to the body’s ever-present functions and dysfunctions. Nothing is as beautiful and terrifying at the same time as what we have benath our skin. What do we carry closest to our hearts if not our own living and dying body?

Stina Fjällborg runs the hobby business Otyg Makeri, an oasis for art, crafts an crazy projects with historical, morbid and existential themes.

*************

Otyg Makeri presenterar en kollektion handskulpterade smycken med anatomiskt tema. Det är en hyllning till kroppens ständigt närvarande funktioner och dysfunktioner. Inget är så vackert och obehagligt på samma gång som det vi har under huden. Vad bär vi närmast hjärtat om inte vår egen levande och sönderfallande kropp?

Stina Fjällborg driver hobbyverksamheten Otyg Makeri, en oas för konst, hantverk och vansinnespyssel med historiska, morbida och existentiella teman.

 

 

 

Tekla Linnéa Andersson

Tekla Linnéa Andersson was born and raised 1999 in Gothenburg, she has been studying free art in Skåne and is now studying architecture in Umeå.
She works with painting, performance, animation, textile and sculpture and she often let her dance influence her art. ”My work is mostly autobiographical and comes naturally of processing things. Lately performance has been a big interest and has let me experiment and weave different types of art and expressions together.”

******************

Tekla Linnéa Andersson, född 1999, är uppvuxen i Göteborg och har studerat fri konst i Skåne. Hon studerar nu tredje året på arkitektutbildningen i Umeå. Tekla arbetar med med måleri, performance, animation, textil, skulptur mm. Hon låter ofta sitt dansintresse bli en del av konsten.

”Mina verk är oftast självbiografiska och kommer fram naturligt, som bearbetning av något. Det senaste har performance tagit upp stor del av mitt konstutövande och låtit mig experimentera mycket med att väva ihop olika konstformer och uttryck.”

Ravenwing Design

Ravenwing Design is the artistic creation universe from Dud Muurmand featuring alternative fashion in recycled and sustainable materials using upcycled jewelry and accessories. The style could be described as ”dark bohemian”, very suitable for the seasons of X-mas & Halloween. The collection also features decoration pieces.

For Black Market Dud will bring mostly jewelry and accessories along with some selected clothes pieces and Ravenwing dark decor-items.

************

Ravenwing Design är en del av Dud Muurmands konstnärliga universum. Genom återbruk har Dud skapat smycken, dekorativa föremål och kläder. Stilen kan beskrivas som ”dark bohemian” och passar utmärkt i samband med högtider som Halloween- och julhelgen. Dud kommer medverka i Black Market med ett urval från hennes kollektion.

 

Cygne Noir

Cygne Noir, som är en fotoutställning löst baserad på Dante Alighieris Den gudomliga komedin, kommer tillbaka till Uma Obscura med nya bilder. Dessutom blir det ett besök i den fiktiva staden Filth City, som har en hel del gemensamt med Frank Millers Sin City.

************

Cygne Noir, a photoexhibition loosely based on Dante Alighieris The divine comedy, will return to Uma Obscura with new photos. There will also be a visit in the fictional city Filth City, witch have a lot in common with Frank Millers Sin City.

Alva Andersson

Alva Andersson är 22 år och uppvuxen i Älvsbyn. Sedan Alva kom till Umeå för att studera till arkitekt har det konstnärliga intresset fått ett uppsving; dans, performance, måleri, digital konst och textil är några av de former som Alvas kreativitet ofta antar. Inom bildkonst experimenterar Alva mycket med färg och abstrakta former i relation till kroppar. Under Uma Obscura ställer Alva ut sin konst och medverkar även i dans- och performance-akter.

***************

Alva Andersson is 22 years old and grew up in Älvsbyn. Since Alva came to Umeå to study architecture, het artistic interest has flourished; dance, performance, painting, digital art and textiles are some of the forms that Alva’s creativity often takes. In visual art, Alva experiments a lot with color and abstract shapes in relation to bodies. At Uma Obscura, Alva exhibits her art and also participates in dance and performance acts.

Alice

Alice is an interactive performance based on a play. The audience is invited to an event where everyone seems to be stuck in an endless wait for Alice. The boundaries between reality and fiction are blurred and what is true is a mystery. Who is sane, who is insane? What is real? What is written? And who is Alice?

*****************

Alice är ett interaktivt performance med pjäs som sin grund. Publiken är inbjudna på ett event där alla tycks vara fast I en oändlig väntan på Alice. Gränserna mellan verklighet och fiktion rubbas, och vad som är sant blir diffust. Vem är klartänkt och vem är galen? Vad är verkligt och vad är skrivet? Och vem är Alice?

Programpunkten är del av ett projekt inom Kapillärkraft med stöd via Ideell Kulturallians.

Niclas Lexén – Vargsagan

Anders Niclas Lexén was born in 1990 in Horndal, Sweden. His parents were divorced, and his upbringing was marked by alternating living arrangements, new families, and new places. In his teenage years, he was diagnosed with mild autism, which continued with him into adulthood.

As a teenager, he read a lot of fantasy, primarily by authors like David Eddings, J.K. Rowling, and Terry Goodkind. In adulthood, he became interested in various mythologies, especially Norse mythology, and he dreamed of writing his own fantasy stories. Through the book ”Vargkorset” (The Wolf’s Cross), he wants to launch his new series ”Vargsagan” (The Wolf Saga), where he aims to interweave mythologies, local tales, and cultures with each other.

Beside being a writer, Niclas holds a degree in Law specialized in Tax Law and Real Estate Law. For 15 years, he has worked as a recreational leader and student assistant.

**********************

Anders Niclas Lexén är född 1990 i Horndal i Sverige och utöver att vara författare är han utbildad Rättsvetare inom Skatterätt och Fastighetsrätt. Niclas har under 15 år arbetat som fritidsledare och elevassistent. Hans föräldrar var skilda och uppväxten präglades av växelvis boende, nya familjer och nya orter. I tonåren fick han diagnosen lindrig autism, vilket följde med honom in i vuxen ålder.

Som tonåring läste han mycket fantasy – främst av David Eddings, J.K. Rowling och Terry Goodkind. I vuxen ålder började han intressera sig för olika mytologier, främst den fornnordiska mytologin, och han drömde om att skriva egna fantasyberättelser. Genom boken Vargkorset vill han starta sin nya serie Vargsagan, där han vill knyta samman mytologier, lokala berättelser och kulturer med varandra.