Hanna Rindeskog


Uses digital technology to create her art.
“Am a shy but a creative person.
This year you will see the most selfish exhibition ever!
Me, me, me and me.”
______________________________________________

Använder digital teknik till att skapa sin konst.
“Är en blyg men kreativ person
I år kommer du att se den mest egoistiska utställningen någonsin!
Jag, jag, jag och jag.”