Kategoriarkiv: Art & The Black Market

ART OBSCURA & THE BLACK MARKET
We present to you a selection of artists and activities of all kind under the flag of ”Art Obscura & The Black Market”.

The Black Market: This is the place where we have invited selected artists, designers, distros et.c. to a combined showroom/market, filled with interesting obscure, dark arts and items. This year we also have an open Alternative flea market section where anyone interested can take part (as long as we have spaces left).

Art Obscura: We also have a section of selected Art exhibitions (in Tonsalen) where you can enjoy the art of known and upcoming artists.

This year the Art & The Black Market program is presented in cooperation with KF Blackbird, who are coordinating this part of Uma Obscura.

FireBirdFusion

 


Viveka Gren is the creator who sees beauty in what others throw away, and transforms it into wearable art.

Under the name FireBirdFusion she creates clothes, jewelry and accessories for stage as well as for every day magical moments. All costumes and accessories are one of a kind, unique and tell stories and guard secrets for you to explore in the multitude of details.

On the Black Market you will find a selection of what FireBirdFusion has to offer, among other kimonos made out of vintage hand embroidered Indian fabrics, metal body chains, handmade porcelain necklaces and gorgeous hair adornments.

Later at night you can enjoy the premiére of her newest collection for fusion bellydance, the Birka Collection inspired by Scandinavian material and crafts. Prepare yourselves on a spectacular fashion show with dancers from both Norway and Sweden showing off the costumes in their right setting, in motion with the music.
____________________________________________

Viveka Gren är kreatören som ser skönheten i det som andra förkastat och utmanas av att förvandla det till bärbar konst.

Under namnet FireBirdFusion skapar hon kläder, accessoarer och smycken för scen så väl som vardagens magiska stunder. Alla dräkter och accessoarer är unika och bär på historier och hemligheter som väntar på att upptäckas i de många detaljerna.

Ni möter FireBirdFusion på Black Market där ni bl a kommer att finna handbroderade kimonos av återbrukat sarityg, fantastiska hårsmycken, handgjorda halsband av porslin och kroppskedjor av metall.

Senare på kvällen har ni chans att ta del av premiären för hennes nya kollektion Birka, inspirerad av skandinaviskt hantverk och material. Förbered er på en spektakulär modevisning av scendräkter för fusion bellydance, framför av dansare från både Norge och Sverige.

www.instagram.com/firebirdfusion
www.firebirdfusion.com

Lina Forsberg


Lina Forsberg is a student and an active artist at Gothenburg school of art, where she primarily works with her oil paintings but recently has started to explore the art of the sculpture.
She works with her own feelings and her mental health, and is always looking for new ways to describe and interpret, without giving the artwork a face.

In her latest series she has focused on bringing everyday things into her paintings, in this case plastic bags, as a metaphor for how long it takes for something to suffocate you, partially out of her own experience on the subject of mental health.
_______________________________________

Lina Forsberg är studerande och verksam på Göteborgs konstskola, där hon jobbar med oljemåleri, men även har börjat utforska i skulpturens värld.
Hon jobbar med sin egna känslotillstånd och sin psykiska hälsa, och letar hela tiden efter nya sätt att tolka och beskriva dessa känslor, utan att ge verken något faktiskt ansikte.

I hennes senaste måleriserie har hon jobbat mycket med att ta in vardagliga ting i skapandet, i detta fall plastpåsar, som en metafor för hur lång tid det tar innan något kväver en, där ingången varit hennes psykiska ohälsa.

Nördar i Norr


The organization Nördar i Norr, most famous for their annual convent NerdCon Umea, will attend Uma Obscura and bring general geekery galore.

There will be candy at their table, where there is also a chance to win a free ticket to NerdCon Umea 18-19 August by participating in a Star Wars quiz! (More information will be available at the venue.)

__________________________________
Föreningen Nördar i Norr, som är mest känd för sitt årligen återkommande konvent NerdCon Umea, gästar Uma Obscura med diverse nördigheter.

Det bjuds på godis vid montern, där det även finns chans att vinna en gratisbiljett till NerdCon Umea 18-19 augusti genom att delta i ett Star Wars-quiz! (Mer info om det kommer på plats vid montern.)

Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson creates her art with inspiration from nature and forest. The expressions comes in form of acrylic paintings, photos, digital media, text and tattoos. She invites the spectator to get a vision of a world full of energy and natures calmness. Freedom!

“An early summer morning, the haze lies like a veil over the world and every breath cleanses you. A sunny autumn day, the summer heat has escaped and been replaced by a clear and chilly air that lifts you up with its breeze.

Every step in the soft moss fills your energy, the inner strength that is needed in order to create. The birds sing for you, here there is no sound of traffic. No ringing phones or sirens that scream. It´s just you and the nature.

That is how it is for me, it is in the forest, surrounded by nature where I get inspired. It is a world of tranquility, a world that exists parallel with the constant stress we live in. Among the trees nothing is demanded. The only thing that matters is the present.

My work includes acrylic paintings, photography, digital media, texts and tattoos. Art is fluid, there are so many ways in which to be creative. I try to reproduce the impression that I get from nature in my work. By not limiting myself to one material grants me the opportunity to reflect this impression and maybe even give a piece of it to you. A small piece of freedom.”

___________________________________________

Rebecka Jonasson skapar sina verk med inspiration från naturen och skogen. Uttrycken kommer i form av akrylmålningar, foto, digital media, text och tatueringar. Hon bjuder in åskådaren att få en bit och en syn av en värld av energi och lugnet av naturen. Friheten!

“En tidig sommarmorgon, disen ligger som en slöja över världen och andetagen renar hela dig. En solig höstdag, sommarens hetta har flytt, bytts ut mot en klar och kylig luft som lyfter dig med vindpustarna.

Varje mjukt steg i mossan fyller på energin, krafterna som är så viktiga för att kunna skapa. Fåglarna sjunger för dig, här hörs ingen trafik. Inga telefoner som ringer eller sirener som tjuter. Det är bara du och naturen.

Det är så det känns för mig och det är just i skogen och naturen som jag hämtar inspiration. Det är en värld där lugnet härskar, en värld som går parallellt med den ständiga stressen vi lever i. Det finns inga måsten eller krav ute bland stammarna. Bara nuet.

Mina verk inkluderar akrylmålningar, foto, digital media, text och tatuering. Konst är flytande, det finns så många olika sätt att vara kreativ på och jag försöker återskapa den förnimmelse jag får av naturen i mina verk. Att inte begränsas till ett material gör att jag har större möjlighet att komma närmare den känslan och kanske även kan ge dig som åskådare en liten bit av den. En liten bit av friheten.”

Sally Steampunkers


Sally Steampunkers returns this time with her multifaceted range of jewelry and clothes. Now, Steampunk will not be in focus. The attraction of different subcultural styles is hard to miss. Recycling, the ability to ”upcycle”, or turn it into new products has always followed as a red thread in the creative process.

This creator does not want to limit herself more than necessary and is therefore a writer, photographer, model and artist.

”Limiting is to deny itself in a way. You are worth your style that makes you feel good whether it’s goth, punk or any other subcultural style.”
________________________________________________________

Sally Steampunkers återvänder denna gång med hennes mångfacetterade utbud av smycken och kläder. Nu kommer inte steampunk stå i fokus. Attraktionen för olika subkulturella stilar är svår att missa. Återbruk, möjligheten att ”upcycle”, eller förvandla det till nya produkter har alltid följt med som en röd tråd i den kreativa processen.

Denna kreatör vill inte begränsa sig själv mer än nödvändigt och är därför skribent, fotograf, modell och konstnär. Att begränsa sig är att förneka sig själv på sätt och vis.

”Du är värd din stil som får dig att må bra oavsett om det är goth, punk eller någon annan subkulturell stil.”

Paradise of Fantasy

 

 


Åsa Sandström:
Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible.

”The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward.”

Åsa Sandström:
Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt.

”Det material jag helst arbetar med är lera, men även andra typer av material som vinylskivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra,implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt

Elinda Creates


Elinda Creates is the work of artist Elinda, who uses a broad variety of techniques, colors and styles in her artwork. She brings an exhibition that is very intimate and personal. These are her words:

“This project im working on started when i painted some abstract images in acrylic ink and in those paintings it showed up naked female bodies. I feel like I have something to learn others there when I always loved my body and lately my inner self. Nudity for me is a obvious thing and also the sexual power and lust that comes whit it. I want to make people realize that nudity and sexual desire are nothing to be ashamed of, it’s something natural and we should embrace it rather than undermine it. Lots of images that I will
create are based on references from my own body.”
______________________________________
Elinda Creates är artistnamnet för denna konstnär. Hon använder en mängd olika tekniker, färger och stilar i sin konst och sätter kreativiteten i fokus. Till Uma Obscura tar hon med sig en utställning som är väldigt personlig:

”Projektet jag jobbar med började genom att jag måla lite abstrakta bilder med akryl bläck och i dom bilderna dök det upp massa nakna kvinnokroppar. Jag känner att jag har något att lära andra där då jag alltid älskat min kropp och på senare tid även mitt inre jag. Nakenhet för mig är något självklart och naturligt och även den sexuella lusten som kommer med den. Jag vill få människor att inse att den sexuella driften och det nakna inte är något att skämmas för utan snarare något vi bör omfamna. Många av mina alster/bilder kommer va gjorda efter referenser av min egen kropp.”

 

MagaLacrima


MagaLacrima’s products are handmade unique pieces with a hint of
magic. The artist behind the trademark is Sanna Keltaniemi. She is a fashion designer, tattoo artist and a singer from Ilmajoki, Finland.

From MagaLacrima’s products you can find historical inspiration and undercultural vibes together with herbal witchcraft. Jewelleries with positive and grounding energy are mostly made with natural and recycled materials.  The artist respects the circle of life and animal bones in her products are mostly collected from Finnish forests and ancient sites. Some products are designed and handmade together with Rioghan Crafts.

MagaLacrima’s herbal products are based to old Finnish and Scandinavian folklore full of magic and healing powers of Moon, Sun and Mother nature. The woman behind the trademark is also a singer of the electro-acoustic darkwave band Chaos Research and performed at Uma Obscura in 2014.

___________________________________________
MagaLacrima bjuder på egenskapade och handgjorda produkter med en liten bit magi. Konstnären bakom märket är Sanna Keltaniemi från Ilmajoki i Finland. Hon är även modeskapare, tatuerare och sångerska i electro-akustiska darkwavebandet Chaos Research, som tidigare gästat Uma Obscura (2014).

Bland MagaLacrimas produkter finner du smycken av naturmaterial och återvunnet material, samt föremål som har inspiration från historien, med inslag av häxkonst. Hon respekterar naturens kretslopp och de flesta djurben som finns i hennes produkter är från finska skogar och historiska platser. Vissa av hennes produkter är också designade i samarbete med Rioghan Crafts.

Kai Reichwaldt

Kai Reichwaldt is working mostly with bone, horn and wood, as well as eroded or decaying materials – or works with such as motives in his paintings. This comes out of an always present fascination, but also fear of final destruction. His creations can hibernate for years before he picks up working with them, but nothing is given up on completely. That which lies in the past, or under layers of new paint always remains and has an influence on that which comes after. The grotesque, the ugly, the monstrous and that which simply is seen as wrong will always be a part of the world, and Kai wants to question why some things are considered beautiful and some never are. The journey has gotten to the point where it is not possible any longer for him to create to please enough eyes. End of fun.

Kai Reichwaldt skapar huvudsakligen i ben, horn och trä, samt ärgade eller nedbrutna material – eller arbetar med sådana som motiv i sina målningar. Detta grundar sig i en alltid närvarande fascination av, men även en rädsla för slutgiltig förstörelse. Hans verk kan vila flera år innan han plockar upp arbetet, men han ger inte upp något helt. Det som ligger i det förflutna, eller under lager av ny färg är alltid kvar och har en påverkan på det som kommer efter. Det groteska, fula, det monstruösa och det som helt enkelt anses vara fel kommer alltid vara en del av världen, och Kai vill ifrågasätta varför vissa ting anses vackra och andra aldrig anses vara det. Resan har kommit till en punkt där det inte längre går att skapa för att behaga tillräckligt många ögon. Slut på det roliga.

Emmalie Västman

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child, but also creating new species.

___________________________________________________

“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

https://www.facebook.com/emmalieart/
https://www.instagram.com/emmaliev/

From a different perspective

At Kolbäcks Bridge

From a different perspective
Thomas Kieselbach

This photography project features Umeå and shows this beautiful city in the North of Sweden from a perspective that is usually not seen in everyday life.

The pictures show well-known places in town, but the model is dressed in latex design, which transforms the usual perception of the urban landscape. The pictures remind sometimes of a science fiction world and sometimes of a fairy tale.

The pictures also tell a story about latex. In popular culture, latex fashion has been used by various artists in, for example, the production of music videos, but latex is also known as a fetish, which for many people still is a topic that is difficult to talk about.

Perhaps the pictures of this project create an opportunity to talk about latex as a fetish without feeling uncomfortable. However, there is no need to think of fetishism when viewing these pictures. One can just enjoy them as examples of a way to view a city from a different perspective.

All work in this project was made by Thomas Kieselbach, who is an enthusiastic amateur photographer and, for instance, contributed to the documentation of various cultural events in Umeå, such as Kulturnatta.

_____________________________________________________
Ur ett annorlunda perspektiv
Thomas Kieselbach

Detta bildprojekt handlar om Umeå och visar denna vackra stad ur ett perspektiv som vanligen inte syns i vardagslivet.

På bilderna ser man kända platser på stan, men modellen är klädd i latexdesign, vilket transformerar den vanliga stadsbilden. Känslan i bilderna påminner ibland om en futuristisk värld och ibland om en saga.

Bilderna är också en berättelse om latex. Inom populärkulturen har latexmode används av olika artister vid t.ex. produktionen av musikvideor och i film, i kostymer för karaktärer men också i modevärlden, men latex är också känd som en fetisch, som många fortfarande har svårt att tala om.

Kanske kan bilderna i detta projekt skapa en möjlighet för att kunna tala om latex som en fetisch utan att det känns obekvämt. Men, man behöver inte alls tänka på fetischism när man tittar på bilderna utan det går alldeles utmärkt att se bilderna som ett exempel på att se en stad ur ett annorlunda perspektiv.

Allt arbete i detta projekt gjordes av Thomas Kieselbach som är entusiastisk fotograf, som även bland annat bidragit till dokumentationen av olika kulturella event i Umeå som t.ex. Kulturnatta.

www.facebook.com/photo.project.different.perspective

Hanna Rindeskog


Uses digital technology to create her art.
“Am a shy but a creative person.
This year you will see the most selfish exhibition ever!
Me, me, me and me.”
______________________________________________

Använder digital teknik till att skapa sin konst.
“Är en blyg men kreativ person
I år kommer du att se den mest egoistiska utställningen någonsin!
Jag, jag, jag och jag.”

Geson Rathnow

Geson Rathnow, a student of architecture with a background in welding.

”As an artist I work with most materials except wood. My favorite materials are stone, metal, ceramics, glass, fabric, yarn, photo and words. All materials have their own different properties and come with their owns sets of possibilities and limitations, and in my work I like to challenge them, and if possible, weave their various qualities into a unique tapestry.”

Geson Rathnow, svetsande arkitektstudent.
”Som konstnär arbetar jag med de flesta material utom trä, men mina favoriter är sten, metall, keramik, glas, tyg, garn, foto, och ord. Alla material är olika, med egna möjligheter och begränsningar, men jag vill också utmana dem och se om de kan låna egenskaper av varandra.”

Sandra Mattsson


Sandra Mattsson is a sculptor who is working with an unusual material: erasers. It all started when she found a razor blade and used it to carve a snowman out of an eraser. Since then she has explored different themes and experimented with techniques and media to create fun and suggestive art.
______________________________________________

Har ni någonsin hört talas om suddskulpturer tidigare? Inte? Det är inte så konstigt. Såvitt suddskulptören Sandra Mattsson känner till är hon ensam i Sverige att arbeta med detta medium och en Google-sökning på “suddskulptur” visar inte någon annan som håller på med det. Den första skulpturen var en snögubbe som täljs fram med hjälp av ett rakblad. Därefter har Sandra experimenterat med olika motiv inom mediet tillsammans med färger och ståltråd för att skapa roliga och tankeväckande skulpturer och installationer.

You Are Not Alone

Art Exhibition: You Are Not Alone

A skeleton is the innermost essence of a human. It is what remains when skin and flesh have wilted. Apart from a greater number of lesser deviances and a lesser number of greater deviances our skeletons are identical, a pure portrait of a human regardless of any other circumstances.

Sadly, humans do not treat each other as if we are derived from the same bones. The RTSI-initiative (Right To Subcultural Identity) has only just begun to shine a light on the discrimination against subcultural people. In the art exhibition You Are Not Alone, subcultural artists have created variations on a skeleton, drawn by Hanna Rindeskog, with inspiration from alternative fashion that they either wear or admire. One skeleton has thus become many. At Uma Obscura we are proud to provide these skeletons with a space in which they can assemble and tell each other: You Are Not Alone.

Participating artists: TBA

Art Exhibition You Are Not Alone is presented by the RTSI-initiative in cooperation with Konstföreningen Avgrunden.
____________________________________________________
Konstutställningen You Are Not Alone

Skelettet är människans innersta väsen, det som kvarstår när hud och kött tynar bort. Frånsett ett större antal smärre avvikelser och ett smärre antal större avvikelser är våra skelett identiska, en ren avbildning av en människa oavsett dess övriga förutsättningar.

Tyvärr behandlar inte människor varandra som om vi kom från samma benvävnad. RTSI-initiativet (Rätten Till Subkulturell Identitet) har börjat belysa frågan om diskrimineringen som sker mot de subkulturella. I konstutställningen You Are Not Alone har subkulturella konstnärer tolkat ett skelett, tecknat av Hanna Rindeskog, med inspiration från alternativa stilar som de beundrar eller själva har. Ett skelett har på så sätt blivit flera. På Uma Obscura är vi stolta över att ge dessa skelett ett rum för att samlas och säga varandra: Du är inte ensam.

Medverkande konstnärer: presenteras senare.

Konstutställningen You Are Not Alone presenteras av RTSI-initiativet i samarbete med Konstföreningen Avgrunden.

facebook.com/Konstföreningen-Avgrunden-340857983040587/
www.rtsi.se

Alternative Flea Market

There will be  an Alternative Flea Market at Uma Obscura this year, as part of the ”Black Market”.

Saturday April 28
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 8 april klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.

Tomas Ponga

Tomas Ponga, a sami designer and silversmith from Ånäset. His works have been exhibited in different forms, displaying Sami and alternative culture. Tomas Pongas fashion designs were a main attraction of the “Fashion Week” 2013 at Rådhustorget in Umeå City, where his unique design was shown.

With the fashion show “En bevingad värld- A winged world” he ended his fashion design education “Kläder och Design” in umeå 2013. 2016, Tomas Ponga made a dress for the hair stylist “Art by Wixner”, which was shown at the Royal Albert Hall in London. These are just examples of Tomas Pongas work. Now his works will be a part of the Art Obscura exhibition.

Tomas Ponga är en samisk designer och silversmed, bosatt i Ånäset. Han har presenterat sig och sin konst vid många tillfällen i olika former där han kombinerar samisk och alternativkultur. Exempelvis fick han inleda modevisningen på Rådhustorget i Umeå under ”Fashion Week” 2013, där han visade sin unika kläddesign.

Genom modevisningen ”En bevingad värld” avslutades hans sin utbildning i ”Kläder & Design” i Umeå 2013.2016 anlitade ”Art by Wixner” Tomas Ponga att designa och sy en klänning till deras hårkreation som visades i ”Royal Albert Hall” i London. Detta är bara en liten del av vad Tomas Ponga kan bjuda på… Vi får se vad det blir på Uma Obscura 2018!

www.facebook.com/Tomas.Andres.Ponga