Katarina Klingberg

Apart from her skills in a multitude of dance styles from various cultures and time periods, though most prominently ballet and oriental dance, Katarina has an extensive theatre background. She mixes all these influences into an ever evolving theatrical dance style of her own and has also produced several dance theatre performances over the years. As one of the creators of the dance group Morganas Döttrar, founder of the dance groups Midnattssol and Misty Moon as well as a member of the cultural association KF Kretsen in Umeå, she has been a constant feature of the dance scene at Uma Obscura and its predecessor Sunset Park Festival.

____________________________

Förutom sin dansbakgrund, som innefattar en mängd stilar från olika tidsepoker och kulturer men framför allt balett och orientalisk dans, har Katarina en stor teatererfarenhet. Hon blandar alla dessa influenser till en egen teatralisk dansstil som ständigt utvecklas och har också genom åren skapat ett flertal dansteaterföreställningar. Som en av skaparna av dansgruppen Morganas Döttrar, grundare av dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon liksom medlem av Kulturföreningen Kretsen i Umeå, har hon varit ett ständigt inslag i dansscenen i Uma Obscura, liksom i dess föregångare Sunset Park Festival.