VKgoeswild & Brutal Ballet

At Uma Obscura we will witness a collaboration between VKgoeswild and Brutal Ballet as they take on the Netherbird song ”Pillars Of The Sky” live at Idun theatre. It will be a one of a kind performance where metal ballet will fusion with metal performed on a Steinway D. Apart from this performance both VKgoeswild and Brutal Ballet will have separate shows during the festival.

På Uma Obscura kommer vi bevittna ett samarbete mellan VKgoeswild och Brutal Ballet när de tar sig an Netherbird-låten ”Pillars Of The Sky” live på Idunteatern. Det blir ett unikt framträdande där metal-balett kommer förenas med metal spelat på en Steinway D. Utöver detta framträdande kommer både VKgoeswild och Brutal Ballet att ha separata föreställningar under festivalen.