Paradise of fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible, says the artist.

“The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

___________________________

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt, berättar konstnären.

”Det material jag helst arbetar med är lera, en även andra typer av material
som vinyl-skivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra, implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”