Misty Moon

The Safe Uniformity
The Need for Individuality
The Wish for Acceptance

Misty Moon is a dance group from Umeå, Sweden. They are exploring different styles in tribal fusion belly dance and have been part of the Uma Obscura dance scene since its launch.

Their performances are inspired by nature, steampunk, gothic mysticism, vikings, cabaret scene and more – all wrapped up in dramatic expression in both dance, music and costumes.

Misty Moons act for this Uma Obscura is a representation of the need for self-expression and the comfort of belonging. Inspiration has been drawn from the choreography ”Cynthia’s Tears” by the renown bellydance instructor and perfomer April Rose (US).

_____________________

Den trygga Enhetligheten
Behovet av Individualitet
Önskan om Acceptans

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, steampunk, gotisk mystik, vikingar, cabaret m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym.

Misty Moons nummer för denna Uma Obscura är en representation för behovet av att uttrycka sig samt tryggheten av samhörighet. Föreställningen är inspirerad av koreografin ”Cynthia’s Tears” av den kända bellydance-instruktören och artisten April Rose (US).