Kategoriarkiv: Art & The Black Market

Jörgen Rabben


Exhibiting at Uma Obscura for the first time, he crawls up from under the streets of his hometown with a collection of new and old surreal artworks, hoping to disturb the comfortable and comfort the disturbed.

Jörgen lives and works in Umeå. Using mainly traditional mediums like ink and acrylics, he paints a psychedelic fever-dream world where he explores the unconscious mind, magick and the nature of reality.

_____________________________

Som utställare på Uma Obscura för första gången kravlar han fram från under sin hemstads gator med en samling av nya och gamla surrealistiska verk, med förhoppningen om att störa de trygga och trygga de störda.

Jörgen bor och verkar i Umeå, med mestadels traditionella medier målar han upp en psykedelisk, febrig drömvärld där han kan utforska ämnen såsom det undermedvetna, magi och verklighetens natur.

www.jrgnart.com

Neze


Neze, who lives in Örebro and works at a funeral parlour and creates art on a hobby level, has always been fascinated by life and what comes after this one. In this life she, a restless soul always on the leap, derives her strength and her materials from the forest to make creations that mirror both life and death. Recycling findings from nature, she works mostly with bones and wood – no animals die for the purpose of her art, rather the dead are given a small chance of eternity through her trinkets. Neze attributes her creative blood to her saamic heritage, of which she is very proud.

Neze, som bor i Örebro och jobbar på en begravningsbyrå och skapar konst på hobbynivå, har alltid varit fascinerad av livet och vad som kommer efter detta. I detta liv hämtar hon, en rastlös själ som alltid har saker för sig, kraft och material från skogen för att göra skapelser som speglar både livet och döden. Hon återbrukar fynd från vad hon kan ta tillvara i naturen och arbetar främst med ben och trä – inga djur dör för hennes konst, snarare erbjuder hon de döda evigt liv i form av vackra små ting. Neze anger som källa till sitt kreativa blod sina samiska rötter, som hon är väldigt stolt över.

Anna Windseth

An illustrator inspired by animals, nature, myths and fairytales. She likes to work in various techniques and ways to express her thoughts and ideas.
___________________________

En illustratör som inspireras av djur, natur, myter och sagor. Hon tycker om att arbeta med blandade tekniker och uttryckssätt för att fånga upp sina tankar och idéer.

Geson Rathnow


Geson Rathnow, a student with a background in welding, works as an artist with most materials, except wood.

“My favorite materials are stone, metal, ceramics, glass, fabric, yarn, photo and words. All materials have their own different properties and come with their owns sets of possibilities and limitations, and in my work I like to challenge them, and if possible, see if they are willing to lend their various qualities to each other.”
______________________

Geson Rathnow, svetsande student arbetar som konstnär med de flesta material utom trä, men favoriterna är sten, metall, keramik, glas, tyg, garn, foto, och ord.

”Alla material är olika, med egna möjligheter och begränsningar, men jag vill också utmana dem och se om de kan låna egenskaper av varandra.”

www.flickr.com/photos/stitchling/

Hanna Rindeskog

Hanna Rindeskog is back with a new exhibition, ”A short collection of skeletons and surrealism.” Hanna says “I have my art as a hoppy and paints 100% in digital means. I am a shy and a creative person.”

Hanna Rindeskog återvänder till Uma Obscura med en ny utställning ”En kort samling av skelett och surrealism.”. Hanna säger: ”Jag har min konst som en hoppy och målare 100% i digital medel. Är en blyg och en kreativ person.”

Paradise of fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible, says the artist.

“The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

___________________________

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt, berättar konstnären.

”Det material jag helst arbetar med är lera, en även andra typer av material
som vinyl-skivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra, implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”

Gruv Marita & KattenOxo


Marita Nilsson bor och verkar i Borlänge, Dalarna. Hon är artisten med två skapande alter egon: Gruv Marita och KattenOxo.

Gruv Marita målar. Blandar akvarell med guache. Hon kan inte riktigt sluta där, utan går oftast på med både akryl och tuschpennor.

KattenOxo skapar dockor. Använder alltid redan brukat material. Ingen docka blir den andra lik, de är alla unika. KattenOxo förvånar sig själv varje gång!

Marita Nilsson lives in Borlänge, Dalarna. She is the artist with two creating alter egos: Gruv Marita and KattenOxo.

Gruv Marita paints. She mixes aquarelle and guache but often does not stop there, she just continue with acrylic and markers.

KattenOxo creates dolls. She always makes them of already used materials. Every doll is unique. KattenOxo even suprises herself every time!

facebook.com/ KattenOxo
Instagram: KattenOxo

Rebecka Jonasson

Rebecka Jonasson is the name behind Black Raven Gallery from Umeå. Her own works include paintings, photographs, jewelry, texts and digital art. The questioning of our reality, what it shows, but above all what hides under the surface is an inspiration. Another is nature and the cohabitation we have (should have) with it. What do we see when we look further into the trees? What is hiding there, and what kind of tracks do we leave in nature? What kind of tracks does nature leave in us?

Rebecka Jonasson driver verksamheten Black Raven Gallery i Umeå. Hennes egna verk inkluderar målningar, fotografier, smycken, texter och digitala konst. Ifrågasättandet av vår verklighet, det den visar men framförallt det som döljer sig under ytan är en inspiration. En annan är naturen och det samliv vi har (bör ha) med den. Vad ser vi när vi blickar längre in bland stammarna? Vad döljer sig där, och vilka spår lämnar vi i naturen? Vilka spår lämnar naturen i oss?

www.rebeckajonasson.com
www.blackraven.se

Emmalie Västman

“My greatest inspiration of all time is and will always be my grandmother. When I was a kid she told me stories about gnomes, trolls, fairies and other creatures who hid in the forest. These stories of course scared the living shit out of me but has become the common theme throughout my life.”

Emmalie´s interests for sculpting began 2017 when she got a package “Super Sculpey Clay”. Since then she given life to the creatures she heard about as a child an also created new species.

***************
“Min största inspiration i livet är och kommer alltid att vara min mormor. När jag var liten så berättade hon historier om tomtar, troll, älvor och andra väsen som gömde sig i skogen. Detta skrämde självklart livet ur mig många gånger men har kommit till att bli en röd tråd i mitt liv.”

Emmalie´s intresse för skulptering började 2017 när hon fick ett paket “Super Sculpey Clay”. Sedan dess har hon gett liv åt de varelser som hon fick höra om som barn och även skapat egna nya varelser.

facebook.com/emmalieart/

Alternative Flea Market

There will be an Alternative Flea Market at Uma Obscura, as part of the ”Black Market”.

Saturday May 4
Time: 12-17.
Venue: Umeå Folkets Hus
Free admittance.

If you want to sell/swap stuff: Limited amount of spaces. First come – first served basis. Mail to: kfblackbird@gmail.com
______________________________________
Under Uma Obscura kommer det i samband med vår årligt återkommande ”Black Market” att bli en alternativ loppis.

Lördag, 4 maj klockan 12-17.
Plats: Umeå Folkets Hus
Fri entré

För er som vill sälja:
Det kommer finnas begränsat antal bord/platser. Först till kvarn som gäller. Ni står själva för klädställningar och motsvarande om ni har behov av det.

Frågor och intresseanmälan, maila till: kfblackbird@gmail.com
Arrangeras i samarbete med föreningen KF Blackbird.