Alice

Alice is an interactive performance based on a play. The audience is invited to an event where everyone seems to be stuck in an endless wait for Alice. The boundaries between reality and fiction are blurred and what is true is a mystery. Who is sane, who is insane? What is real? What is written? And who is Alice?

*****************

Alice är ett interaktivt performance med pjäs som sin grund. Publiken är inbjudna på ett event där alla tycks vara fast I en oändlig väntan på Alice. Gränserna mellan verklighet och fiktion rubbas, och vad som är sant blir diffust. Vem är klartänkt och vem är galen? Vad är verkligt och vad är skrivet? Och vem är Alice?

Programpunkten är del av ett projekt inom Kapillärkraft med stöd via Ideell Kulturallians.