Alva Andersson

Alva Andersson är 22 år och uppvuxen i Älvsbyn. Sedan Alva kom till Umeå för att studera till arkitekt har det konstnärliga intresset fått ett uppsving; dans, performance, måleri, digital konst och textil är några av de former som Alvas kreativitet ofta antar. Inom bildkonst experimenterar Alva mycket med färg och abstrakta former i relation till kroppar. Under Uma Obscura ställer Alva ut sin konst och medverkar även i dans- och performance-akter.

***************

Alva Andersson is 22 years old and grew up in Älvsbyn. Since Alva came to Umeå to study architecture, het artistic interest has flourished; dance, performance, painting, digital art and textiles are some of the forms that Alva’s creativity often takes. In visual art, Alva experiments a lot with color and abstract shapes in relation to bodies. At Uma Obscura, Alva exhibits her art and also participates in dance and performance acts.