Entropy


Entropy – A dancer with a twist! Dance and burlesque enabled a more positive relationship with her body and she’s using all of it! Even the scattered and chaotic mind that can sometimes make life complicated. In art it has blossomed in creativity and she has become Entropy. Exploring the dark side and expression through movement is her lifelong adventure and you are invited to be a part of it.

******************

Dans och burlesk möjliggjorde en mer positiv relation med sin kropp och hon använder den fullt ut! Även det splittrade och kaotiska sinnet som ibland gör livet onödigt komplicerat. I konsten har det blommat ut i kreativitet och hon har blivit Entropy. Att utforska den mörka sidan genom rörelse är hennes livslånga äventyr och du är inbjuden att vara med och dela det.