Aska

Aska har varit aktiv inom Dark Fusion i mer än tio år och är baserad i Stockholm. Hon är en dansare med stark närvaro som fäster stor vikt vid musikalisk tolkning i sina framträdanden. Aska strävar efter dynamik och variation och arbetar därför ofta med improvisation som redskap.

***********

Aska has been active in the dance style Dark Fusion for more than ten years and is based in Stockholm. She is a dancer with strong presence and emphasis on the musical interpretation in her performances. Aska strive for dynamics and variety and therefore often work with improvisation as a tool.