Elizabeth Zohar


Elizabeth Zohar is a storyteller. Her art is a world of symbolism, originating in her own world as well as in the ancient worlds magic and Darkness. Her art is the art of dance , of painting , of writing and of neo-pagan Ritual and her job is teaching others all that she has learned from her 24 years of Ritual and Dance studies. Elizabeth owns her own studio in israel and is curranty teaching and performing dance in Israel and across europe as well as writing her new book: The Witch and the Moon’s Dance.

****************

Elizabeth Zohar är en berättare. Med ursprung i hennes egen värld och de antika världarnas magi och mörker är hennes konst en värld av symbolik. I hennes konst inryms danskonsten, måleriet, skrivandet och de nyhedniska ritualerna. Hennes arbete går ut på att lära andra allt det hon har lärt sig från sina tjugofyra års studier av dans och ritualer. Elizabeth äger sin egen studio i Israel. Hon undervisar och uppträder med sin dans i Israel och över hela Europa. Hon arbetar för närvarande även på sin kommande bok: The Witch and the Moon’s Dance.