Karna May


Meet Karna May, a talented dancer and choreographer from Ukraine, now based in Oslo, Norway. She’s been dancing for over nine years, specializing in a unique style that mixed dark and folklore elements. Her inspiration comes from mythological tales from all over the world.

Karna May is an owner and choreographer of her own dance school ”Gerdana Dance Studio” in Oslo. She inspires her students with her love for the art form and encourages them to explore beyond traditional rules. Karna loves to infuse her performances with a mix of darkness and folklore, resulting in something truly special and innovative. She also finds it most interesting to explore human fears and emotions in order to reveal them more deeply through movement.

***************

Möt Karna May, en begåvad dansare och koreograf från Ukraina, numera stationerad i Norge. Hon har dansat i över nio år och specialiserat sig på en unik stil som blandar mörka och folkloristiska element. Hennes inspiration kommer från mytologiska berättelser från hela världen.

Karna May är koreograf och ägare av dansskolan ”Gerdana Dance Studio” med säte i i Oslo. Hon inspirerar sina elever med sin kärlek till konstformen och uppmuntrar dem att utforska dans bortom traditionella regler. Karna har en förkärlek till fusion av mörker och folklore i sina föreställningar och finner stort intresse i utforskandet av mänskliga rädslor och känslor med målet att kunna synliggöra dem i rörelse. Resultatet brukar bli något alldeles speciellt och innovativt.