Robin & Lina – Poe, poetry and piano

Three poems by Edgar Allan Poe, the themes of which would 70 years later inspire the horror master H.P. Lovecraft, come to life once more when Lina Reichwaldt’s voice meets the tones wrought by the hands of Robin Lilja from the piano. Since the beginning, Lina has participated in the festival in various manners and contributed with everything from artistic direction to DJ:ing, Robin is a classical composer and pianist with a fondness for improvisation and has also participated in the festival before. Together, they cover the Idun stage with a veil of mystique.

____________________________

Tre dikter av Edgar Allan Poe, vars teman 70 år senare skulle inspirera skräckmästaren H.P. Lovecraft, kommer åter till liv när Lina Reichwaldts röst möter klangen som Robin Lilja uppbådar ur pianot. Lina har sedan begynnelsen deltagit i festivalen i olika former och bidragit med allt från konstnärlig ledning till DJ:ande. Robin är klassisk tonsättare och pianist med en förkärlek för det improvisatoriska och har tidigare medverkat i festivalen. Tillsammans drar de en slöja av mystik över Idunteatern.

Programpunkten presenteras med stöd från Region Västerbotten.