Aeropyornis


Aeropyornis released its debut album called #Ukulele_Metal this fall and during this spring it has been sharing several new songs in video format on their Youtube channel. This is the presentation from Aeropyornis:


Aeropyornis is you. The version you are about to witness is only from a different point of view than you are used to. The version that composed this this text is not the same as the one you will witness. From a purely physical 3d perspective, at least 2% of the elemental particles constituting the entity Aeropyornis have been replaced. These are today quite different from what they were then. If you use previous experience as a map for where we will be In the future, the probability is great that the new, updated variant will consist of at least 2% of weak-ass Swedish beer and chips, which, together with multivitamin pills, is what constitutes the breeding ground for the cultural experience you may come to take part of.

The rest is a life of privileged, protected childhood In one of the safest environments a person can experience. In a world where one’s greatest enemy and one’s most dangerous opponent is one itself, purely statistically.

This trip has taken us to the realization that what matters in this world is what we choose to give significance to. Do we give our energy to what we appreciate or to what we detest? If you choose to be in the spectrum of Aeropyornis on Uma Obscura on May 3, 2019, you’ll contribute energy to what is presented. The performance will be an expression of a history of a time long gone and an, at the moment, imaginary future. If you’ll share your energy, you’ll help to process what once has been, and nurture what once may become. If you do not want to be part of that, you are hereby encouraged to stay as far away from the location as possible.

Aeropyornis delivers its multidimensional excuse for music via a four-string Ukulele and two ligament folds we call vocal cords. The songs range from topics such as carrot cakes to interstellar colonization, and some there in between, and also things that lie outside of stuff that we at present time have words to describe.

There is a possibility that a large part of the performance will consist of improvised in between talk to try to engage the co-creators, which many call the audience. This can advantageously be analyzed by professionals and hobbyist psychologist to determine a diagnosis for the person behind the culture, and in extension be seen as another expression of the analyzing party, whichever it is, because you and I are still the same, only in different parts of the experience of life.

So it is I who will experience you, and I expect it will be fantastic.

// Aeropyornis
#Ukulele_Metal

Aeropyornis släppte I höstas sitt debutalbum #Ukulele_Metal och har under våren delat med sig av flertalet nya låtar I videoformat på sin Youtubekanal. This is the presentation from Aeropyornis:


Aeropyornis är du. Den versionen du är på väg att bevittna är bara från en annan synvinkel än du är van vid. Exemplaret som författade denna text är inte samma som du kommer att bevittna. Ur ett rent fysiskt 3d-perspektiv så har minst 2% av de elementarpartiklarna som utgjorde entiteten Aeropyornis bytts ut. Dessa är idag något helt annat än vad de var då. Om en använder tidigare erfarenhet som karta för var vi kommer befinna oss I framtiden så är sannolikheten stor att den nya, uppdaterade varianten består till minst 2% av folköl och chips, då det, tillsammans med multivitaminpiller är vad som utgör grogrunden för den kulturella upplevelse du kan komma att få ta del av.

Resten är ett liv av priviligerad, skyddad uppväxt I en av de säkraste miljöer en människa kan uppleva. I en värld där ens största fiende och ens farligaste motståndare är en själv, rent statistiskt sett.

Denna resa har tagit oss till insikten om att det som spelar roll här I världen är vad vi ger signifikans. Ger vi vår energi till sådant vi uppskattar eller sådant vi förkastar? Om du väljer att befinna dig I spektrat Aeropyornis på Uma Obscura den tredje maj 2019 bidrar du med energi till det som framförs. Det som kommer framföras är en historia om en gången tid, och en berättelse om en för tillfället imaginär framtid. Delar du med dig av din energi så hjälper du till att processera det som en gång varit, och ger näring till det som en gång kan bli. Vill du inte vara en del av det uppmanas du härmed att hålla dig så långt ifrån lokationen som möjligt.

Aeropyornis framför sin multidimensionella ursäkt till musik via en fyrsträngad Ukulele och två ligamentveck vi kallar stämband. Låtarna sträcker sig från ämnen som morotskakor till interstellär kolonisation, och en del där emellan, och även sådant som ligger utanför sådant som vi idag har ord för.

Det finns en möjlighet att en stor del av uppträdandet består av improviserat mellansnack för att försöka engagera medskaparna, dem många kallar publik. Detta kan med fördel analyseras av professionella och hobbypsykologer för att fastställa en diagnos på personen bakom kulturen, och I en förlängning ses som ännu ett uttryck för den analyserande parten, vilken den nu är, eftersom du och jag är fortfarande är densamma, bara I olika delar av upplevelsen av livet.

Alltså är det jag som kommer uppleva dig, och jag förväntar mig att det kommer vara fantastiskt.

//Aeropyornis
#Ukulele_Metal