Anna Wallenius

A Swedish/Palestinian hybrid with a long history of dancing, Anna has experimented with many different styles, especially within the fusion bellydance vocabulary.

She has for many years performed with the concept dance group Misty Moon. Their performance themes have varied a lot, however dark and mystic styles have been the most prevalent.

Solo performances have been very rare and previously exclusive for a limited audience. The tribe of dance sisters have always been the core of her public performances before.

However, with the hopes of inspiring others to use music and dance for clearing their mind from negative feelings and mental burdens, Anna will challenge herself and show a more personal style where she will dial down on control, let go of insecurities and share her way of attracting primal energy and through dance reinforce emotional resilience.

_____________________________

Som svensk / palestinsk hybrid med en lång bakgrund inom dans, har Anna experimenterat med många olika stilar, speciellt inom tribal fusion-vokabuläret.

Hon har under många år uppträtt med konceptgruppen Misty Moon med varierande dansteman där det mörka och mystiska dominerat.

Soloframträdanden har varit väldigt fåtaliga och reserverade för en begränsad publik. Hennes danssystrar har alltid varit en central del vid publika uppträdanden tidigare.

Men med en önskan att kunna inspirera andra att använda musik och dans för att rensa huvudet från tyngande tankar och känslor, kommer Anna att utmana sig själv genom att visa en personligare stil där hon tonar ner på kontroll, släpper sina osäkerheter och delar sitt sätt att attrahera primitiva energier för att genom dans förstärka sin emotionella motståndskraft.