Axel EG Andersson

Axel EG Andersson is a freelance cartoonist and illustrator from the Rödå area in Västerbotten. He typically works with large formats, digitally and traditionally, featuring fantasy and animal motifs.

Axel EG Andersson är en frilansande tecknare och illustratör från Rödåbygden i Västerbotten. Han arbetar typiskt med stora format med fantasi- och djurmotiv; digitalt och traditionellt.

axelegandersson.tumblr.com