Brutal Ballet


Brutal Ballet is classical ballet danced to heavy metal, founded by dancer and choreographer Bridie Mayfield from Northern Ireland.

The combination of the grace of ballet and the power of metal entices and introduces ballet to new audiences, and the versatility of their pieces, from horror, to cosplay, to simply dancing from the soul, means you’ll never know what to expect from a Brutal Ballet performance.
_________________________

Brutal Ballet är klassisk balett som dansas till heavy metal, grundad av dansaren och koreografen Bridie Mayfield.

Kombinationen av balettens graciösa rörelser och kraften i metalmusiken introducerar balett till nya publikgrupper. De olika dansakternas mångsidighet, som kan röra sig mellan skräck och cosplay eller helt enkelt dans från hjärtat, betyder att du aldrig vet vad du ska förvänta dig från en Brutal Ballet-föreställning.