Cat Rapes Dog

Cat Rapes Dog from Sweden is one of the pioneers of electropunk, starting out as a duo way back in 1986. After adding new members, changing lead singer in 1995 and releasing six albums in the nineties they ran out of fuel back in 1999. Still, they performed live throughout the 2000s, but after their show at WGT 2009 the band fell silent until 2013, when the seventh album was released. However, no live performances accompanied this release.

After years in hibernation, it then all came together in the late summer of 2018. The members of Cat Rapes Dog reunited for a historic weekend in Gothenburg and it was decided to revive band activities. Their show at WGT 2019 was the first in ten years’ time and from then on there are no doubts: Cat Rapes Dog are back. Now they will come to Umeå and Uma Obscura for their first show in years in the northern regions.

So, fasten your seat belts, it’s going to be fast and furious and quite alright!

_____________________

De svenska pionjärerna inom electropunken, Cat Rapes Dog, kommer till Umeå och Uma Obscura! De bildades redan 1986 och släppte sex album under 90-talet innan bränslet behövde fyllas på. De fortsatte ändå spela live under 2000-talets början men efter framträdandet på Wave Gotik Treffen 2009 föll de i dvala fram till 2013, då bandets sjunde album släpptes, dock utan att följas av livegig.

Så efter flera år i dvala landade allt sensommaren 2018 då de återförenades för en helg i Göteborg och beslutade sig för att starta upp motorn igen. Framträdandet på WGT 2019 var det första på tio år och gnistan blev en explosion. Nu råder inga tvivel om att Cat Rapes Dog är tillbaks, så spänn fast säkerhetsbältena för detta blir snabbt, tungt och – helt ok!