Kategoriarkiv: Workshops

Workshop: Silent Movie – Theatrical WS with Ida & Maxx

Silent Movie – Open level
Theatrical workshop with Ida & Maxx

In the pioneering days of the silver screen an actor’s performance had a lot in common with a dancer’s performance. When the great dancer Vaslav Nijinsky visited Charlie Chaplin on a film set in 1916, he stated: ”Your comedy is balletique. You are a dancer.”

Almost wordless yet always interpreting music, silent movies created audiovisual narratives and iconic, multi-dimensional characters that still evoke strong feelings. Which methods may we borrow in order to inspire our very own creative process? How do we benefit from the fact that, like most of the movie pioneers, we are dramaturge, director and make-up artist at the same time? How can we transfer early cinematographic techniques to the stage? How do we create context without spoken word or even intertitles? Come to the monochrome metropolis and find out!

Saturday October 13
10.00-11.30
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: 200 SEK

[upcoming-events parent_id=”3052,3056″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]
___________________________

Stumfilm – Öppen nivå
Teatralisk workshop med Ida & Maxx

Under den banbrytande stumfilmstiden hade en skådespelares prestation mycket gemensamt med dansarens prestanda. När den stora dansaren Vaslav Nijinsky besökte Charlie Chaplin på en filmuppsättning 1916, sa han: ”Din komedi är som en balett. Du är en dansare.”
Med nästan ordlös tolkning av musik, skapade stumfilmen audiovisuella berättelser och ikoniska, multidimensionella karaktärer som fortfarande framkallar starka känslor. Vilka metoder kan vi låna för att inspirera vår egen kreativa process? Hur drar vi nytta av att vi, liksom de flesta av filmpionjärerna, är dramaturg, regissör och make-up artist samtidigt? Hur kan vi överföra de tidiga filmtekniker till scenen? Hur skapar vi kontext utan talat ord eller mellantexter? Kom till den monokroma metropolen och ta reda på det!

Lördag 13 oktober
10.00-11.30
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: 200 kr
(Båda WS med Ida & Maxx kan köpas till rabatt: 300 kr)

Workshop: Monster Party! Theatrical WS with Ida & Maxx


Monster Party – Open level

Theatrical workshop with Ida & Maxx

At all times people have been spellbound by monsters. The reactions they evoke range from fear and disgust to maternal feelings. Inspired by various representatives of the genus monstrum dramaticum, we clatter, rage and slither all over the stage! Let’s make The Army of Darkness look like kindergarten! Diabolical allusions, werewolf-like courage, succubish extravagance and the conscious use of mimic art, gestures and posture make a monstrous impression. Fresh underpanties for the audience, please! We create Penny Dreadful – The Dancical!

Saturday October 13
11.45-13.15
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: 200 SEK

[upcoming-events parent_id=”3054″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

[upcoming-events parent_id=”3056″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

Monster party – Öppen nivå
Teatralisk workshop med Ida & Maxx
I alla tider har människor trollbundits av monster. De reaktioner de framkallar sträcker sig från rädsla och avsky till moderskänslor. Inspirerad av olika representanter för släktet Monstrum dramaticum, rasslar, rasar och hasar vi över scenen! Låt mörkrets armé se ut som ett dagis! Djävulska anspelningar, varulvsliknande mod, succubus extravagans, låt konsten av mimik, gester och hållning gör ett monstruöstintryck. Rena trosor för publiken, tack! Vi skapar Penny Dreadful – The Dancical!

Lördag 13 oktober
11.45-13.15
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: 200 kr
(Båda WS med Ida & Maxx kan köpas till paketpriset av 300 kr)

Workshop: Learn how to waltz


Blood Moon Waltz – Open level

Dance workshop with Ida & Maxx

If you ask a vampire to dance, you’d better know the right steps. Prepare yourself for the Blood Ball, learn how to waltz. For beginners and for those of you who want to refresh your skills before the ball.

The song ”Unfamiliar Kind” by composer Robin Lilja will be played during the Blood Ball night – and then it is time to waltz.

You can listen to the song ”Unfamiliar Kind” here:

Saturday October 13
Time: 18.15-19.00
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: FREE admittance!
(First come first served basis)

Blodmånevals
Workshop med Ida & Maxx
Om du bjuder upp en vampyr till dans är det bäst att du kan stegen !
Förbered dig för Blood Ball-kvällen på Uma Obscura och lär dig grunderna i vals. För nybörjare och dig som vill fräscha upp minnet.

Valsen ”Unfamiliar Kind”, av kompositören Robin Lilja, kommer spelas under Blood Ball-kvällen och då bjuder vi upp alla artister och besökare till gemensam vals!

Lördag 13 oktober
Tid: 18.15-19.00
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: Ingen kostnad! Vi tar in så många som vi rymmer.