Workshop: Monster Party! Theatrical WS with Ida & Maxx


Monster Party – Open level

Theatrical workshop with Ida & Maxx

At all times people have been spellbound by monsters. The reactions they evoke range from fear and disgust to maternal feelings. Inspired by various representatives of the genus monstrum dramaticum, we clatter, rage and slither all over the stage! Let’s make The Army of Darkness look like kindergarten! Diabolical allusions, werewolf-like courage, succubish extravagance and the conscious use of mimic art, gestures and posture make a monstrous impression. Fresh underpanties for the audience, please! We create Penny Dreadful – The Dancical!

Saturday October 13
11.45-13.15
Venue: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Price: 200 SEK

[upcoming-events parent_id=”3054″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

[upcoming-events parent_id=”3056″ meta=”date,price” columns=”date,title,price”]

Monster party – Öppen nivå
Teatralisk workshop med Ida & Maxx
I alla tider har människor trollbundits av monster. De reaktioner de framkallar sträcker sig från rädsla och avsky till moderskänslor. Inspirerad av olika representanter för släktet Monstrum dramaticum, rasslar, rasar och hasar vi över scenen! Låt mörkrets armé se ut som ett dagis! Djävulska anspelningar, varulvsliknande mod, succubus extravagans, låt konsten av mimik, gester och hållning gör ett monstruöstintryck. Rena trosor för publiken, tack! Vi skapar Penny Dreadful – The Dancical!

Lördag 13 oktober
11.45-13.15
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Pris: 200 kr
(Båda WS med Ida & Maxx kan köpas till paketpriset av 300 kr)