Kategoriarkiv: Club Obscura

Club Obscura and Greyscale, May 4

Club Obscura in cooperation with Club Greyscale
Sat. May 4 at Studion, Umeå Folkets Hus.
With: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat and DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
See program for more info.
___________________________
Klubb Obscura i samarbete med Club Greyscale
4 maj, Studion, Umeå Folkets Hus, 20.00-02.00, 18 års åldersgräns.
Med: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
För mer info, se programbladet.

Club Obscura – May 3

Club Night at Balder, May 3 with DJs Adora BatBrat and DJ Briseis.
See program for more details.

Klubbkväll på Balder, 3 maj, med DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Kl 22.30-02.00
18 års åldersgräns
Se program för mer info.

DJ Subsanity

After having lodged behind the DJ table of Club Greyscale several times, Subsanity occupies the DJ-booth at Uma Obscura during the club evening May 4 to create a dance floor filled with smoke and strobe lights! A classic electro- and goth dance floor with both old classics and new tunes.

______________________

Efter att ha huserat bakom Club Greyscales DJ-bord åtskilliga gånger, intar Subsanity DJ-båset på Uma Obscura under klubbkvällen den 4 maj för att skapa ett dansgolv fullt av rök och strob! Ett klassiskt synth- och goth-dansgolv med både gamla klassiker och nya låtar.

DJ Briseis


Born in the deepest winter, in the frozen north, in a millenium long since past, DJ Briseis has been a part of these gatherings since the very beginning. At times taking the reins, at times fading into the background, but never far away.

Back from torpor (or possibly a longer sojourn in the potato field) and with music ranging from the sanguine to the melancholic, the delectable to the ghoulish, she hopes to soothe the most choleric of minds, yet move even the phlegmatics to the dancefloor.
___________________________

Född under djupet av vintern i den frusna norden, under ett årtusende som sedan länge är förbi, har DJ Briseis varit en del av dessa sammankomster sedan begynnelsen. Tidvis ledande, tidvis i bakgrunden, men aldrig långt borta.

Tillbaka från torpor (alternativt en längre vistelse i potatislandet) och med musik i spannet från det sangvinska till det melankoliska, det ljuvliga till det makabra, hoppas hon lugna de mest koleriska sinnena, men ändå locka även flegmatikerna till dans.

DJ Adora BatBrat

Adora BatBrat is one of the most famous Swedish goths, her pages being followed by hundreds of thousands of people worldwide. She has been a guest at Uma Obscura before, with her band Asperger Synthdrome and with her fashion clothing line.

Adora returns yet another time to Uma Obscura and will be serving you music for the dancefloors as DJ. She promises to bring a lot of electronic music, from synth-pop to EBM, along with a few goth tunes.

_______________________

Adora Batbrat är en av Sveriges goth-ikoner och hennes sidor på sociala media följs av hundratusentals. Hon har tidigare gästat Uma Obscura, då med sitt band Asperger Synthdrome samt ett år med sin modekollektion.

I år återvänder hon än en gång till de nordliga breddgraderna och kommer servera musik i DJ-båset. Det utlovas synth i massor från synthpop till EBM, samt en smula goth.