Kategoriarkiv: Program 2019

Here are all acts and happenings booked for Uma Obscura 2019.

Club Obscura and Greyscale, May 4

Club Obscura in cooperation with Club Greyscale
Sat. May 4 at Studion, Umeå Folkets Hus.
With: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat and DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
See program for more info.
___________________________
Klubb Obscura i samarbete med Club Greyscale
4 maj, Studion, Umeå Folkets Hus, 20.00-02.00, 18 års åldersgräns.
Med: DJ Subsanity (Greyscale), DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Live: Sanguine Rumours, Normoria, Aeropyornis.
För mer info, se programbladet.

Club Obscura – May 3

Club Night at Balder, May 3 with DJs Adora BatBrat and DJ Briseis.
See program for more details.

Klubbkväll på Balder, 3 maj, med DJ Adora BatBrat och DJ Briseis.
Kl 22.30-02.00
18 års åldersgräns
Se program för mer info.

DJ Subsanity

After having lodged behind the DJ table of Club Greyscale several times, Subsanity occupies the DJ-booth at Uma Obscura during the club evening May 4 to create a dance floor filled with smoke and strobe lights! A classic electro- and goth dance floor with both old classics and new tunes.

______________________

Efter att ha huserat bakom Club Greyscales DJ-bord åtskilliga gånger, intar Subsanity DJ-båset på Uma Obscura under klubbkvällen den 4 maj för att skapa ett dansgolv fullt av rök och strob! Ett klassiskt synth- och goth-dansgolv med både gamla klassiker och nya låtar.

DJ Briseis


Born in the deepest winter, in the frozen north, in a millenium long since past, DJ Briseis has been a part of these gatherings since the very beginning. At times taking the reins, at times fading into the background, but never far away.

Back from torpor (or possibly a longer sojourn in the potato field) and with music ranging from the sanguine to the melancholic, the delectable to the ghoulish, she hopes to soothe the most choleric of minds, yet move even the phlegmatics to the dancefloor.
___________________________

Född under djupet av vintern i den frusna norden, under ett årtusende som sedan länge är förbi, har DJ Briseis varit en del av dessa sammankomster sedan begynnelsen. Tidvis ledande, tidvis i bakgrunden, men aldrig långt borta.

Tillbaka från torpor (alternativt en längre vistelse i potatislandet) och med musik i spannet från det sangvinska till det melankoliska, det ljuvliga till det makabra, hoppas hon lugna de mest koleriska sinnena, men ändå locka även flegmatikerna till dans.

Lina Reichwaldt


With a fascination for the dramatical and a fondness for the darkness lurking beneath the written word, Lina Reichwaldt brings the melancholy and the suspense from Tvärålund to breathe life into verses over hundreds of years old.
______________________

Med en förtjusning i det teatrala och en förkärlek för det mörker som lurar under det skrivna ordet tar Lina Reichwaldt med sig vemodet och spänningen från Tvärålund för att andas liv i flera hundra år gamla verser.

DJ Adora BatBrat

Adora BatBrat is one of the most famous Swedish goths, her pages being followed by hundreds of thousands of people worldwide. She has been a guest at Uma Obscura before, with her band Asperger Synthdrome and with her fashion clothing line.

Adora returns yet another time to Uma Obscura and will be serving you music for the dancefloors as DJ. She promises to bring a lot of electronic music, from synth-pop to EBM, along with a few goth tunes.

_______________________

Adora Batbrat är en av Sveriges goth-ikoner och hennes sidor på sociala media följs av hundratusentals. Hon har tidigare gästat Uma Obscura, då med sitt band Asperger Synthdrome samt ett år med sin modekollektion.

I år återvänder hon än en gång till de nordliga breddgraderna och kommer servera musik i DJ-båset. Det utlovas synth i massor från synthpop till EBM, samt en smula goth.

Katarina Klingberg

Apart from her skills in a multitude of dance styles from various cultures and time periods, though most prominently ballet and oriental dance, Katarina has an extensive theatre background. She mixes all these influences into an ever evolving theatrical dance style of her own and has also produced several dance theatre performances over the years. As one of the creators of the dance group Morganas Döttrar, founder of the dance groups Midnattssol and Misty Moon as well as a member of the cultural association KF Kretsen in Umeå, she has been a constant feature of the dance scene at Uma Obscura and its predecessor Sunset Park Festival.

____________________________

Förutom sin dansbakgrund, som innefattar en mängd stilar från olika tidsepoker och kulturer men framför allt balett och orientalisk dans, har Katarina en stor teatererfarenhet. Hon blandar alla dessa influenser till en egen teatralisk dansstil som ständigt utvecklas och har också genom åren skapat ett flertal dansteaterföreställningar. Som en av skaparna av dansgruppen Morganas Döttrar, grundare av dansgrupperna Midnattssol och Misty Moon liksom medlem av Kulturföreningen Kretsen i Umeå, har hon varit ett ständigt inslag i dansscenen i Uma Obscura, liksom i dess föregångare Sunset Park Festival.

VKgoeswild & Brutal Ballet

At Uma Obscura we will witness a collaboration between VKgoeswild and Brutal Ballet as they take on the Netherbird song ”Pillars Of The Sky” live at Idun theatre. It will be a one of a kind performance where metal ballet will fusion with metal performed on a Steinway D. Apart from this performance both VKgoeswild and Brutal Ballet will have separate shows during the festival.

På Uma Obscura kommer vi bevittna ett samarbete mellan VKgoeswild och Brutal Ballet när de tar sig an Netherbird-låten ”Pillars Of The Sky” live på Idunteatern. Det blir ett unikt framträdande där metal-balett kommer förenas med metal spelat på en Steinway D. Utöver detta framträdande kommer både VKgoeswild och Brutal Ballet att ha separata föreställningar under festivalen.

Oestergaards & krAa fusion

The Dark Ambient artist Oestergaards and the krAa fusion dancer Madeleine Holmlund meet. Two artists with high integrity, who go their own ways, where the encounter takes place within the freedom of the improvisational…

”A barren and wet darkness, an expectant and redemptive riot, an improvised dystopian landscape infused in a dancers body. ”
__________________________
Ett möte mellan Dark Ambient-artisten Oestergaards och krAa fusion-dansaren Madeleine Holmlund. Två artister med stor integritet, som går sina egna vägar, där mötet sker i friheten av det improviserade…

”Ett brått och vått mörker, ett förväntat och återlösande upplopp, ett improviserat dystopiskt landskap ingjutet i en dansares kropp.”

Scáthach

Foto: Katarina Klingberg

There is a legend at Isle of Skye in Scotland about Scáthach, Lady of Dún Scháith, the Shadow Fort, as well as a feared and highly respected warrior. She agreed to train the Irish hero Cú Chulainn and he got from her Gae Bulg, the spear that always kills. Scáthach is the embodiment of the island itself and this performance is a homage to her and her country. Choreography and dance by Katarina Klingberg. The music is created by Robin Lilja and based on Katarina’s movements. The costume is made by Katarina to match both the music and the land.

_________________________________

Från Isle of Skye på Skottlands västkust kommer berättelser om Scáthach, fruktad och vördad härskarinna över Dún Scháith, Skuggfortet. Scáthach tog sig an att lära upp den irländske hjälten Cú Chulainn till fulländning och gav honom Gae Bulg, spjutet som alltid dödar. Hon förkroppsligar även själva ön där hon bor och denna föreställning är en hyllning till henne och hennes land. Katarina Klingberg har skapat koreografin och dansar, Robin Lilja har sedan komponerat musik utifrån hennes rörelser och dräkten är i sin tur skapad med inspiration av såväl landet som musiken.

Jörgen Rabben


Exhibiting at Uma Obscura for the first time, he crawls up from under the streets of his hometown with a collection of new and old surreal artworks, hoping to disturb the comfortable and comfort the disturbed.

Jörgen lives and works in Umeå. Using mainly traditional mediums like ink and acrylics, he paints a psychedelic fever-dream world where he explores the unconscious mind, magick and the nature of reality.

_____________________________

Som utställare på Uma Obscura för första gången kravlar han fram från under sin hemstads gator med en samling av nya och gamla surrealistiska verk, med förhoppningen om att störa de trygga och trygga de störda.

Jörgen bor och verkar i Umeå, med mestadels traditionella medier målar han upp en psykedelisk, febrig drömvärld där han kan utforska ämnen såsom det undermedvetna, magi och verklighetens natur.

www.jrgnart.com

Neze


Neze, who lives in Örebro and works at a funeral parlour and creates art on a hobby level, has always been fascinated by life and what comes after this one. In this life she, a restless soul always on the leap, derives her strength and her materials from the forest to make creations that mirror both life and death. Recycling findings from nature, she works mostly with bones and wood – no animals die for the purpose of her art, rather the dead are given a small chance of eternity through her trinkets. Neze attributes her creative blood to her saamic heritage, of which she is very proud.

Neze, som bor i Örebro och jobbar på en begravningsbyrå och skapar konst på hobbynivå, har alltid varit fascinerad av livet och vad som kommer efter detta. I detta liv hämtar hon, en rastlös själ som alltid har saker för sig, kraft och material från skogen för att göra skapelser som speglar både livet och döden. Hon återbrukar fynd från vad hon kan ta tillvara i naturen och arbetar främst med ben och trä – inga djur dör för hennes konst, snarare erbjuder hon de döda evigt liv i form av vackra små ting. Neze anger som källa till sitt kreativa blod sina samiska rötter, som hon är väldigt stolt över.

Anna Windseth

An illustrator inspired by animals, nature, myths and fairytales. She likes to work in various techniques and ways to express her thoughts and ideas.
___________________________

En illustratör som inspireras av djur, natur, myter och sagor. Hon tycker om att arbeta med blandade tekniker och uttryckssätt för att fånga upp sina tankar och idéer.

Brutal Ballet and Entropy:

All Hallow’s Eve is the witching hour of the year and naturally these dark beauties were haunting the streets. Creating art that was a part of the Shockholm Halloween parade, they immediately connected in their joined passion for dance. Brutal Ballet and Entropy daringly explore the darker sides of their styles and now they are joining forces to explore the unknown in between ballet and Tribal. Don’t miss this dark adventure that will take place during Uma Obscura.

Under Allhelgonanattens förhäxade timmar gjorde dessa mörka skönheter Stockholms gator osäkra. De möttes i ett konstnärligt arbete som en del av Shockholm Halloween-parade. De klickade omedelbart i deras förenande passion för dans. Brutal Ballet och Entropy utforskar de mörkare sidorna av sina respektive dansstilar och tillsammans möter de det okända, någonstans mellan balett och Tribal. Missa inte deras mörka äventyr som kommer att äga rum under Uma Obscura.

Robin & Lina – Poe, poetry and piano

Three poems by Edgar Allan Poe, the themes of which would 70 years later inspire the horror master H.P. Lovecraft, come to life once more when Lina Reichwaldt’s voice meets the tones wrought by the hands of Robin Lilja from the piano. Since the beginning, Lina has participated in the festival in various manners and contributed with everything from artistic direction to DJ:ing, Robin is a classical composer and pianist with a fondness for improvisation and has also participated in the festival before. Together, they cover the Idun stage with a veil of mystique.

____________________________

Tre dikter av Edgar Allan Poe, vars teman 70 år senare skulle inspirera skräckmästaren H.P. Lovecraft, kommer åter till liv när Lina Reichwaldts röst möter klangen som Robin Lilja uppbådar ur pianot. Lina har sedan begynnelsen deltagit i festivalen i olika former och bidragit med allt från konstnärlig ledning till DJ:ande. Robin är klassisk tonsättare och pianist med en förkärlek för det improvisatoriska och har tidigare medverkat i festivalen. Tillsammans drar de en slöja av mystik över Idunteatern.

Programpunkten presenteras med stöd från Region Västerbotten.

Geson Rathnow


Geson Rathnow, a student with a background in welding, works as an artist with most materials, except wood.

“My favorite materials are stone, metal, ceramics, glass, fabric, yarn, photo and words. All materials have their own different properties and come with their owns sets of possibilities and limitations, and in my work I like to challenge them, and if possible, see if they are willing to lend their various qualities to each other.”
______________________

Geson Rathnow, svetsande student arbetar som konstnär med de flesta material utom trä, men favoriterna är sten, metall, keramik, glas, tyg, garn, foto, och ord.

”Alla material är olika, med egna möjligheter och begränsningar, men jag vill också utmana dem och se om de kan låna egenskaper av varandra.”

www.flickr.com/photos/stitchling/

Hanna Rindeskog

Hanna Rindeskog is back with a new exhibition, ”A short collection of skeletons and surrealism.” Hanna says “I have my art as a hoppy and paints 100% in digital means. I am a shy and a creative person.”

Hanna Rindeskog återvänder till Uma Obscura med en ny utställning ”En kort samling av skelett och surrealism.”. Hanna säger: ”Jag har min konst som en hoppy och målare 100% i digital medel. Är en blyg och en kreativ person.”

Paradise of fantasy

Paradise of Fantasy is a paradise for the imaginative. Everything is possible, says the artist.

“The material I prefer to work with is clay, as well as other types of material such as vinyl discs, fabrics, and reuse in general. Challenging, changing, implementing different materials and methods, however, is what drives me forward”

___________________________

Paradise of Fantasy är ett paradis för den fantasifulla. Allt är möjligt, berättar konstnären.

”Det material jag helst arbetar med är lera, en även andra typer av material
som vinyl-skivor, tyg, servetter (decoupage) samt återanvändning i allmänhet. Att utmana, förändra, implementera olika material och metoder är dock vad som driver mig framåt”

Misty Moon

The Safe Uniformity
The Need for Individuality
The Wish for Acceptance

Misty Moon is a dance group from Umeå, Sweden. They are exploring different styles in tribal fusion belly dance and have been part of the Uma Obscura dance scene since its launch.

Their performances are inspired by nature, steampunk, gothic mysticism, vikings, cabaret scene and more – all wrapped up in dramatic expression in both dance, music and costumes.

Misty Moons act for this Uma Obscura is a representation of the need for self-expression and the comfort of belonging. Inspiration has been drawn from the choreography ”Cynthia’s Tears” by the renown bellydance instructor and perfomer April Rose (US).

_____________________

Den trygga Enhetligheten
Behovet av Individualitet
Önskan om Acceptans

Misty Moon är en Umeåbaserad dansgrupp som utforskar olika stilar inom tribal fusion bellydance och har varit en del av Uma Obscuras dansscen sedan start, liksom av dess föregångare Sunset Park Festival.

Deras uppträdanden har inspirerats av naturväsen, steampunk, gotisk mystik, vikingar, cabaret m.m. med fokus på dramatiskt uttryck i både dans, musik och kostym.

Misty Moons nummer för denna Uma Obscura är en representation för behovet av att uttrycka sig samt tryggheten av samhörighet. Föreställningen är inspirerad av koreografin ”Cynthia’s Tears” av den kända bellydance-instruktören och artisten April Rose (US).