Ea & Katarina

Ea (Stockholm) and Katarina (Umeå) have been colaborating with The Dance of the Seasons, where the meeting between young and old, life and death, take place. With inspiration from swedish folk music and pagan belief they have created their own interpretaion of the wheel of the year.

__________________________

Ea (Stockholm) och Katarina (Umeå) har på avstånd samarbetat med att skapa Säsongernas dans, där mötet mellan ungt och gammalt, liv och död möts. Med inspiration från svensk folkmusik och paganistiska trosuppfattningar har de gjort en egen tolkning av årshjulet.