Entropy – A bellydancer with a twist!

Foto: Nevinth photography

Exploring the dark side and expressing herself through movement is her lifelong adventure and she wants to invite you to share that adventure. She is a scattered and chaotic mind that has blossomed into creativity. She has become Entropy and she is ready to dive into the roaring 20s and take control.

Her relationship with Uma Obscura goes back to 2014 and this visit will be her fifth. The festival’s fairly unique combination of art forms is an important platform for the dance community and she says she is very grateful to be a part of it.

_________________________

Att utforska den mörka sidan och uttrycka sig genom rörelse är hennes livslånga äventyr och hon vill bjuda in dig att dela det äventyret. Hennes virriga och kaotiska sinne har blommat ut i kreativitet. Hon har blivit Entropy och hon är redo att kasta sig in i det glada 20-talet och ta kontrollen.

Hennes relation med Uma Obscura inleddes 2014 och det här kommer att bli hennes femte besök. Festivalens ganska unika kombination av konstformer är en viktig plattform för danscommunityt och hon berättar att hon är väldigt tacksam att få vara delaktig.

https://entropydance.wixsite.com/homehttps://www.facebook.com/EntropyBellydance