Hanna Rindeskog


We welcome back Hanna Rindeskog to Uma Obscura, an artist who uses digital technology to create art.

“Am a shy but creative person. If you missed the most selfish exhibition ever, do not worry, you have  the opportunity to see it again! Me, me, me and me.”

Vi välkomnar åter Hanna Rindeskog till Uma Obscura, en konstnär som använder digital teknik till att skapa sin konst. Om ni missade ”den mest egoistiska utställningen någonsin”, var ej orolig, ni har tillfälle att sen den igen!

Hon beskriver sig som ”en blyg men kreativ person” men utställningen kontrasterar med temat ”Jag, jag, jag och jag.”