Hanna Rindeskog

Hanna Rindeskog is back with a new exhibition, ”A short collection of skeletons and surrealism.” Hanna says “I have my art as a hoppy and paints 100% in digital means. I am a shy and a creative person.”

Hanna Rindeskog återvänder till Uma Obscura med en ny utställning ”En kort samling av skelett och surrealism.”. Hanna säger: ”Jag har min konst som en hoppy och målare 100% i digital medel. Är en blyg och en kreativ person.”