Ida & Maxx

The Goth Fusion style performers and instructors from Germany return to Uma Obscura. They draw inspiration from the aesthetics of historic cultural dances from various world regions. They see dance as nonverbal language.

Their artistic focus lies in the awakening of characters, storytelling and the mediation of truthful emotions. Their stage creations are heavily influenced by life, visual arts, cultures, concepts, literature, theatre, movies and their deep love for a wide spectrum of dark music.

________________________

Ida och Maxx är Goth Fusion-dansare och instruktörer från Tyskland som nu återvänder till Uma Obscura. Deras dansstil, Fusion, är inspirerad av estetiken i historiska, kulturella danser från olika världsregioner och de ser dansen som ett icke-verbalt språk.

Deras konstnärliga fokus ligger i att gestalta karaktärer och förmedla genuina känslor. Deras scenkonst påverkas av livet, bildkonst, kulturer, begrepp, litteratur, teater, filmer och deras djupa kärlek till ett brett spektrum av mörk musik.