Kai Reichwaldt

Kai Reichwaldt is working mostly with bone, horn and wood, as well as eroded or decaying materials – or works with such as motives in his paintings. This comes out of an always present fascination, but also fear of final destruction. His creations can hibernate for years before he picks up working with them, but nothing is given up on completely. That which lies in the past, or under layers of new paint always remains and has an influence on that which comes after. The grotesque, the ugly, the monstrous and that which simply is seen as wrong will always be a part of the world, and Kai wants to question why some things are considered beautiful and some never are. The journey has gotten to the point where it is not possible any longer for him to create to please enough eyes. End of fun.

Kai Reichwaldt skapar huvudsakligen i ben, horn och trä, samt ärgade eller nedbrutna material – eller arbetar med sådana som motiv i sina målningar. Detta grundar sig i en alltid närvarande fascination av, men även en rädsla för slutgiltig förstörelse. Hans verk kan vila flera år innan han plockar upp arbetet, men han ger inte upp något helt. Det som ligger i det förflutna, eller under lager av ny färg är alltid kvar och har en påverkan på det som kommer efter. Det groteska, fula, det monstruösa och det som helt enkelt anses vara fel kommer alltid vara en del av världen, och Kai vill ifrågasätta varför vissa ting anses vackra och andra aldrig anses vara det. Resan har kommit till en punkt där det inte längre går att skapa för att behaga tillräckligt många ögon. Slut på det roliga.