louie.lou

louie.lou (Louise Ölund) is a sound artist and musician based in Umeå. Using field recordings, loop-pedal, organ, synthesizer, voice, and more Louise Ölund creates diverse soundscapes where darkness and light, order and chaos coexist.

For Louise the creative process is often about finding the balance between control and chaos.  ”The starting points of the sound compositions are often thematical and revolves partly around the domesticated human. It approaches the thought of human beings as animals, or rather the thought of wiping out the boundary between human and animal. Also the perspective of being an observer of this; an observer of civilization. To be in the borderland, at the edge of the forest. It revolves around life and death. Not focusing on the beginning or ending of it all, but rather the thought of eternity. To be human, a plant, an animal, or matter as a part of this eternity.  With these thoughts as starting point comes the aspiration for total creative freedom and investigation of what music and sound can be.”

____________________________________
louie.lou (Louise Ölund) är ljudkonstnär och musiker baserad i Umeå. Med fältinspelningar, loop-pedal, orgel, synth, röst, med mera skapar Louise Ölund ett mångskiftande ljudlandskap där mörker och ljus, ordning och kaos samexisterar.

För Louise handlar den kreativa processen ofta om att hitta balans mellan kontroll och kaos.  ”Utgångspunkterna i ljudkompositionerna är ofta tematiska och kretsar delvis kring den domesticerade människan. Det närmar sig tanken på att som människa vara djur, eller snarare tanken på att utplåna gränsen mellan människa och djur. Även perspektivet att vara en observatör av detta, en betraktare av civilisationen. Att vara i gränslandet, i skogskanten. Det kretsar också kring liv och död. Inte med fokus på början eller slutet av allt, utan snarare tanken på evigheten. Att vara människa, en växt, ett djur eller materia i en del av denna evighet. Med dessa tankar som utgångspunkt möts strävan efter total kreativ frihet och ett undersökande vad musik och ljud kan vara. ”