Kategoriarkiv: Music Obscura

Priest

Priest is a synth band that creates music rooted in the vastness of electronic dreams. The goal of their multifaceted prophecy is to safely guide humanity unto the next evolutionary step – the merging with machines!

The occult techno-pop act from Sweden, containing ex-members from Ghost, will throw you into the neon lights of 80´s sci-fi mixed with gothic soundscapes. With several European tours, a recent tour in the U.S. and critically acclaimed releases like ’New Flesh’ and ’Cyberhead’ they´ve successfully generated a growing fanbase worldwide, followed by the new album ’Body Machine’. Don’t miss out on the chance to experience Priest!

___________________________

Ockult technopop med f.d. medlemmar från Ghost! Priest är ett synthband som skapar musik med rötterna i omvälvande elektroniska drömmar… Deras mål med missionen är att på ett säkert sätt guida mänskligheten mot nästa evolutionära steg; fusionen med maskiner!

De har gjort flera turnéer runtom i Europa, nyligen besökt USA och nu kommer de alltså till Uma Obscura, med flera kritikerrosade skivor i bagaget och nya albumet ”Body Machine

louie.lou

louie.lou (Louise Ölund) is a sound artist and musician based in Umeå. Using field recordings, loop-pedal, organ, synthesizer, voice, and more Louise Ölund creates diverse soundscapes where darkness and light, order and chaos coexist.

For Louise the creative process is often about finding the balance between control and chaos.  ”The starting points of the sound compositions are often thematical and revolves partly around the domesticated human. It approaches the thought of human beings as animals, or rather the thought of wiping out the boundary between human and animal. Also the perspective of being an observer of this; an observer of civilization. To be in the borderland, at the edge of the forest. It revolves around life and death. Not focusing on the beginning or ending of it all, but rather the thought of eternity. To be human, a plant, an animal, or matter as a part of this eternity.  With these thoughts as starting point comes the aspiration for total creative freedom and investigation of what music and sound can be.”

____________________________________
louie.lou (Louise Ölund) är ljudkonstnär och musiker baserad i Umeå. Med fältinspelningar, loop-pedal, orgel, synth, röst, med mera skapar Louise Ölund ett mångskiftande ljudlandskap där mörker och ljus, ordning och kaos samexisterar.

För Louise handlar den kreativa processen ofta om att hitta balans mellan kontroll och kaos.  ”Utgångspunkterna i ljudkompositionerna är ofta tematiska och kretsar delvis kring den domesticerade människan. Det närmar sig tanken på att som människa vara djur, eller snarare tanken på att utplåna gränsen mellan människa och djur. Även perspektivet att vara en observatör av detta, en betraktare av civilisationen. Att vara i gränslandet, i skogskanten. Det kretsar också kring liv och död. Inte med fokus på början eller slutet av allt, utan snarare tanken på evigheten. Att vara människa, en växt, ett djur eller materia i en del av denna evighet. Med dessa tankar som utgångspunkt möts strävan efter total kreativ frihet och ett undersökande vad musik och ljud kan vara. ”

Sanguine Rumours

Necrodisco-project Sanguine Rumours have been very active since frontman Dave from Sanguine Rumours restarted the band in 2018. Not only have they digitised their old demotapes, but have released brand new material which in its turn has been remixed by the likes of KMFDM, EBM outfit Strikkland and punk legends Kardinal Synd, among others. You can expect occultism, italo, distorted guitars and 13 bit samples!

_________________________

Sedan Dave från Sanguine Rumours återstartade sitt necrodiscoband 2018 har de varit minst sagt aktiva. Förutom att digitalisera gamla 90-tals kassetter har de släppt sprillans nytt material som även remixat av storheter som KMFDM, bodysyntharna Strikkland och punklegenderna Kardinal Synd! Förvänta er ockultism, italo, distade gitarrer och 13 bitars samplingar.

Gallow’s Eve

Gallow’s Eve, from Malmö (Sweden), started out in the cold autumn of 2021 and consists of three musicians that have been working in respected underground bands since the mid-nineties.

They released their debut EP ”Five Hexes” in May 2022 and will deliver unapologetic death magic infused traditional goth rock!

_________________________

Gallows’ Eve kommer från Malmö och startade den kalla hösten 2021. Bandet består av tre musiker som alla har medverkat i respekterade undergroundband sedan mitten av nittiotalet. De släppte sin debut-EP ”Five Hexes” i maj 2022 och kommer att leverera traditionell gothrock under Uma Obscura!

Hateful Chains

The Finnish Gothic Rock act Hateful Chains formed in 2016. Their uncompromising music combine the dark sounds and esthetics of Goth with elements of Indie Rock and Metal. In 2018 they released their first single and video, and performed at
Lumous Gothic Festival. Since then they have released several singles and music videos as well as their debut album “Invite” in 2021, when they were signed to Danse Macabre.
_____________________

Finska goth rock bandet Hateful Chains bildades 2016 och har sedan dess hunnit släppa ett flertal singlar, videor och debutalbumet ”Invite” 2021 i samband med att de kontrakterades tilL skivbolaget Danse Macabre. Deras musik beskrivs som en kopromisslös kombination av mörka ljudbilder och en gotisk estetik med inslag av indierock och metal. Nu kommer de för första gången till Sverige för att framträda under Uma Obscura.

Maskinpark OSD

Maskinpark seek the moment, the spontanity when an idea emerges unlike artists to tend to seek perfection in rehearsing forever and ever… They will bring ”desert-guitars”, ”forest-violin” and ”cave-bass” all engulfed in reverb!

__________________________________

Maskinpark söker den spontana lågan när en idé blir till. I motsats till band som harvar låtar till uttömd perfektion söker Maskinpark uttrycket i stunden. På menyn för Uma Obscura står ökengitarr, skogsfiol och grottbas, allt indränkt i reverb!

Im Pro

Vad händer när en DJ, en pianist och en dansare slår sig samman för att skapa tillsammans i stunden? Välkända beats och klassiskt pianospel ackompanjerar en dansare i ett unikt improvisatoriskt framträdande där vad som helst kan hända! Erik Emanuelsson, Robin Lilja och Tekla Andersson har bred erfarenhet av improvisation inom sina respektive fält och på årets Uma Obscura kommer de bjuda på skapande med inspiration av material tillhörande workshops som de har lett tidigare i år.