Oestergaards & krAa fusion

The Dark Ambient artist Oestergaards and the krAa fusion dancer Madeleine Holmlund meet. Two artists with high integrity, who go their own ways, where the encounter takes place within the freedom of the improvisational…

”A barren and wet darkness, an expectant and redemptive riot, an improvised dystopian landscape infused in a dancers body. ”
__________________________
Ett möte mellan Dark Ambient-artisten Oestergaards och krAa fusion-dansaren Madeleine Holmlund. Två artister med stor integritet, som går sina egna vägar, där mötet sker i friheten av det improviserade…

”Ett brått och vått mörker, ett förväntat och återlösande upplopp, ett improviserat dystopiskt landskap ingjutet i en dansares kropp.”