Olof Röckner – Liquid Skull Therapy


Olof Röckner explores different aspects and variations of the human skull as a symbol in his art.
”My fascination with how the motif is changed by different colors and shapes has motivated me to keep creating. I mostly paint paintings but during my journey I went through many different types of media such as painting and drawing with ink, acrylics and watercolor, as well as digital art and sculpting in clay.”

___________________
Olof Röckner utforskar olika aspekter och variationer av det mänskliga kraniet som symbol.

”Min fascination av hur motivet förändras av olika färger och former har motiverat mig att fortsätta skapa. Jag målar mest tavlor men har under min resa gått igenom många olika typer av medier som att måla och rita med bläck, akrylfärg och akvarell, såväl som digital konst och skulptering i lera.”