Kategoriarkiv: Art & The Black Market

Olof Röckner – Liquid Skull Therapy


Olof Röckner explores different aspects and variations of the human skull as a symbol in his art.
”My fascination with how the motif is changed by different colors and shapes has motivated me to keep creating. I mostly paint paintings but during my journey I went through many different types of media such as painting and drawing with ink, acrylics and watercolor, as well as digital art and sculpting in clay.”

___________________
Olof Röckner utforskar olika aspekter och variationer av det mänskliga kraniet som symbol.

”Min fascination av hur motivet förändras av olika färger och former har motiverat mig att fortsätta skapa. Jag målar mest tavlor men har under min resa gått igenom många olika typer av medier som att måla och rita med bläck, akrylfärg och akvarell, såväl som digital konst och skulptering i lera.”

Hanna Rindeskog


A short collection of skeletons and surrealism by artist Hanna Rindeskog. ”I have my art as a hobby and paint 100% in digital means. I am shy and a creative person.”

______________________

En kort samling av skelett och surrealism av konstnären Hanna Rindeskog. ”Jag har min konst som en hobby och målar 100% med digitala medel. Är en blyg och kreativ person.”

Cygne Noir


A photo exhibition by Dan Pålsson that takes you on a trip to  dark places. Cygne Noir means, roughly, something extremely unusual and almost impossible to predict. The images are loosely based on Dante Alighieri’s The Divine Comedy and are shown along with music specially composed for this.
________________________
En fotoutställning av Dan Pålsson, som tar dig med på en resa till mörka platser. Cygne Noir betyder, ungefär, någonting extremt ovanligt och nästan omöjligt att förutsäga. Bilderna är löst baserade på Dante Alighieris Den Gudomliga Komedin och visas tillsammans med musik speciellt komponerad för detta.

Anna Windseth


Anna is inspired by nature, animals, myths and fairytales. She uses different techniques when trying to catch the things that lurk in her imagination.

___________________________

Anna inspireras av naturen, djur, myter och sagor. Hon använder olika tekniker när hon försöker fånga det som gömmer sig i hennes fantasi.