Otyg Makeri

Otyg Makeri presents a collection of hand-sculpted jewellery with anatomical theme. It is a tribute to the body’s ever-present functions and dysfunctions. Nothing is as beautiful and terrifying at the same time as what we have benath our skin. What do we carry closest to our hearts if not our own living and dying body?

Stina Fjällborg runs the hobby business Otyg Makeri, an oasis for art, crafts an crazy projects with historical, morbid and existential themes.

*************

Otyg Makeri presenterar en kollektion handskulpterade smycken med anatomiskt tema. Det är en hyllning till kroppens ständigt närvarande funktioner och dysfunktioner. Inget är så vackert och obehagligt på samma gång som det vi har under huden. Vad bär vi närmast hjärtat om inte vår egen levande och sönderfallande kropp?

Stina Fjällborg driver hobbyverksamheten Otyg Makeri, en oas för konst, hantverk och vansinnespyssel med historiska, morbida och existentiella teman.