Pauline Massimo

Pauline Massimo is an artist from Brazil, based in Barcelona, who works with contemporary Shibari and modern uses of ropes, creating shapes with the body, involving the mind and body linked together and how they can push different barriers and challange itself.

The rope is used as a tool to express and communicate complex human feelings and emotions mixed together with dance, movement study, a whole experience, while creating and destroying the art piece on stage.
_______________________________________

Pauline Massimo är en performanceartist som arbetar med modern Shibari där hon använder rep och kropp för att skapa former som länkar kropp och sinne och tänjer gränserna för vad som är möjligt att göra.

Repet är ett redskap som utrrycker och kommunicerar komplexa känslor och uttryck tillsammans med dans och rörelse, en helhetsupplevelse där vi skådar skapande och förstörelse av det levande konstverket på scenen.