Kai Reichwaldt

foto: Petter Senften

Even though he’s been moving in goth circles for most of his life, artist Kai Reichwaldt still prefers grey to black, rags before lace, and a little bit of dust and rust really only makes everything better. This time he is contributing to Uma Obscura with an installation on the Tonsalen-stage.

Även efter att ha rört sig i gothkretsar under det mesta av sitt liv, föredrar Kai Reichwaldt det grå framför det svarta, trasor framför spets, och lite damm och rost gör egentligen allting bättre. Denna gång medverkar han i Uma Obscura-festivalen med installationen på Tonsalens scen.