RTSI at Uma Obscura

The RTSI initiative (Right To Subcultural Identity) is a united effort to work against the discrimination of alternative subcultures, through fostering knowledge and awareness about the situation for subcultures and actively working against prejudice, discrimination, intolerance and hate crime.

RTSI presents a poetry exhibit at Uma Obscura, based on selected works from “Våra Berättelser” (transl. “Our Stories”), a book collecting experiences and expressions from young people with a subcultural identity.
________________________________

RTSI är ett samlat initiativ som arbetar mot diskriminering av alternativa subkulturer i samhället. RTSI arbetar för att öka kunskap och medvetenhet om subkulturernas situationer i samhället och för att motverka fördomar, diskriminering, intolerans och hatbrott.

RTSI presenterar en poesiutställning på Uma Obscura, baserad på utvalda verk från ”Våra Berättelser” , en bok som samlar erfarenheter och uttryck från unga människor med subkulturell identitet.