Samtal om den subkulturella dansen


The newly formed network for subcultural dance art invite dancers to a meeting in Umeå on April 5 with information on the newly started network and the future plans. This will be held in Swedish, so the information below is only in Swedish.
___________________________

Under Uma Obscura 2020 bjuder Nätverket för utveckling av subkulturell dans in dansare och intresserade aktörer inom den subkulturella dansscenen till samtal om den subkulturella dansen och dess utveckling.

De kommer också ge information om nätverket, som startats av dansare runtom i Sverige i samverkan med SUB – Riksförbundet För Subkultur.

Dag: 5 april 2020
Plats: Miklagård, Umeå Folkets Hus
Tid: 13.00-c:a 14.00
OSA: dans@subkulturer.se